Hoppa över navigering

Maskinkalibrering och optimering

Att kunna mäta maskinprestanda och utföra maskindiagnos är mycket viktigt för att kunna uppnå kända och repeterbara processegenskaper.

Första steget i processförbättring

Renishaws system för laserinterferometer- och ballbarmätning utvärderar, övervakar och förbättrar statiska och dynamiska prestanda hos verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner (CMM) och andra lägeskritiska rörelsesystem.

Våra produkter ska därför ses som det första steget i processförbättringen och kompletterar probsystem på maskinen och utanför maskinen.

Vi introducerar CARTO, programvara för XL-80-lasermätning

CARTO-programvarupaketet vägleder användaren genom arbetsflödet för mätprocessen, från att ställa upp ett test till att analysera data.

Det intuitiva användargränssnittet och programvarans flöde matchar den enkla inställningen av den fleraxliga kalibratorn XM-60 och XL-80-lasern.

Upptäck fördelarna med CARTO

Uppgradera ditt system

Renishaw erbjuder existerande användare en mängd alternativ för den bästa lösningen för att uppgradera till det senste systemet.  Med alla fördelar som en trådlös teleskopballbar QC20-W ger dig så tror vi att du kommer att vilja uppgradera.

Vår XL-80-laser ger avsevärda fördelar i prestanda och vid användningen och är kompatibel med existerande ML10-optik, och den roterande axelkalibratorn XR20-W bidrar med större flexibilitet, enklare inställning och användning.

Kalibreringsprogramvara

Renishaw har som policy att uppdatera programvaran regelbundet för att korrigera buggar, lägga till nya funktioner, lägga till stöd för ytterligare språk, avspegla ändringar i standarder och anpassa programvaran till ändringar i Microsofts programvara.

Om du inte använder den senaste versionen av programvaran kan du gå miste om dessa funktioner.

Ladda ner den senaste programvaran