Hoppa över navigering

Juridisk information - USA

Om företaget

Renishaw Inc.
Styrelsens säte: 5277 Trillium Boulevard, Hoffman Estates, Illinois 60192, USA
Företagsnummer: 52190584

Förbehåll

Renishaw har försökt säkerställa att all information som ges på den här webbplatsen är korrekt, men trots detta kan vissa delar vara ofullständiga, föråldrade eller oriktiga. Av den anledningen är det mycket viktigt att du låter oss bekräfta all sådan information innan du vidtar några åtgärder där du förlitar dig på den. I och med att vi ger dig fri tillgång till materialet på den här webbplatsen, kräver vi att du accepterar att vi inte är ansvariga för någon åtgärd som du vidtar där du litar på den information som ges. De fullständiga användarvillkoren för vår webbplats finns här.

PDF-filer

De flesta PDF-filerna på den här webbplatsen har skapats för att vara kompatibla med programmet Adobe® Acrobat® version 6. De kan läsas med hjälp av Adobe Acrobat Reader version 7 eller senare.

Information om cookies

Du kan läsa om hur vi använder cookies på denna webbplats

Datasäkerhet

Vårt meddelande om integritet finns också tillgängligt.

Immateriella rättigheter

Innehållet på dessa sidor skyddas av copyright © 2001–2015 Renishaw plc. Det är förbjudet att i någon form kopiera eller införliva delar av eller hela det material som finns på webbplatsen i något annat verk. Du får dock:

1. Skriva ut eller ladda ned utdrag ur materialet på den här webbplatsen, utan ändringar, för personligt bruk;

2. Kopiera materialet på den här webbplatsen för att sända det till enskilda tredje parter för deras personliga information, förutsatt att du anger att vi har lämnat informationen och att du informerar dem om att dessa villkor gäller dem och att de måste rätta sig efter dem.

RENISHAW, probsymbolen som används i RENISHAW-logotypen, REVO och Renscan är registrerade varumärken som tillhör Renishaw plc. RenDX är ett registrerat varumärke för Renishaw Diagnostics Limited och neuromata är ett registrerat varumärke för Renishaw Mayfield S.A. i Storbritannien och andra länder. apply innovation samt namn och beteckningar på andra Renishaw-produkter och system är varumärken som tillhör Renishaw plc eller dess dotterbolag.

Microsoft och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, och Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Denna information lyder under lagstiftningen i staten Illinois.