Hoppa över navigering

10 fördelar med prober

Öka produktionen.

Förbättra kapaciteten.

Minska kostnaderna.

Tillväxten hos din verksamhet behöver inte vara begränsad av ökade lönekostnader eller tillgängligheten på utbildad personal. Genom att automatisera inställningsprocessen för verktygsmaskiner ger Renishaws prober våra kunder en mängd fördelar i affärsverksamheten:

Minska kassationerna

Minska kassationerna

Kassationsnivån kan nå 20 % och mer när verktygsmaskiner ställs in manuellt istället för med prober.

Hantera kunskapsskillnader

Hantera kunskapsskillnader

Bemästra begränsningar i tillverkningskapaciteten på grund av brist på utbildad personal.

Sänk kostnaderna

Sänk kostnaderna

Minska antalet utbildade användare per maskin, vilket är speciellt relevant med tanke på ökade lönekostnader.

Minska inställningstiden

Minska inställningstiden

Automatisk inställning med probning kan vara upp till 10 gånger snabbare än manuella metoder, vilket ger mer tid för metallbearbetningen.

Högre utnyttjandegrad för maskinerna

Högre utnyttjandegrad

Automatiserade mätningar under processen innebär att maskinerna inte längre behöver vänta på att operatörerna startar om dem.

Förbättra prognoserna

Förbättra prognoserna

Förutsäg hur länge inställnigen tar och planera i enlighet med detta.

Förkorta ledtiderna i tillverkningen

Förkorta ledtiderna

Snabb, automatisk och repeterbar inställning av metallbearbetningsverksamhet.

Skydda intäkter och marginaler

Skydda intäkter och marginaler

Skydda mot kommodifiering och tävlan mot botten i prissättningen.

Klättra i värdekedjan

Klättra i värdekedjan

Lägg bud på kontrakt med högre värden på nya marknader och produktkategorier.

Större flexibilitet

Större flexibilitet

Reagera på och anpassa er snabbare till förändrade processer.