Hoppa över navigering

Datadriven tillverkning

Vägen till Industry 4.0... det börjar med data

Programvara och digitala lösningar

Den digitala omvandlingen av industrin går allt snabbare på grund av snabba tekniska framsteg som t.ex. molnlagring, artificiell intelligens (AI) och de industriella sakernas internet (IIoT).

Idag samlar industrin inte mer data än någonsin, men endast tillverkningsföretag med åtkomst till rätt data vid rätt tidpunkt kommer kunna dra nytta av Industry 4.0-teknik.

Insamling av end-to-end-processdata ger insikt för analyser och förbättring av tillverkningsprocesser, vilket ger tillverkare möjlighet att förutsäga, identifiera och korrigera processfel innan de inträffar.

Renishaw erbjuder ett omfattande sortiment av kompletterande programvara och digitala lösningar för att visualisera och övervaka maskiner, processer och detaljdata.

Den smarta appen för smarta fabriker

Ett bra exempel på vår flexibla visualisering är Reporter. Denna enkla med kraftfulla processövervakningsapp kan användas med ett stort antal verktygsmaskiner och styrenheter för att visualisera komponentmätdata.

Mätdata kan visas på verktygsmaskinen eller analyseras externt genom att exportera data till en CSV-fil eller anslutning via standard kommunikationsprotokoll. Reporter-appen installeras på en Windows®-baserad CNC-styrenhet eller en Windows-surfplatta ansluten till styrenheten via Ethernet.


Reporter på en Windows®-surfplatta med en Fanuc-styrenhet

Reporter-appens huvudfunktioner:

  • Visa realtids- och historiska godkänd eller icke godkänd-data för alla detaljer som mäts på en verktygsmaskin
  • Övervaka mättrender som t.ex. verktygsslitage och effekterna av värmedrift, för att kunna spåra kritiska funktioner
  • Samla in och dela mätdata på maskinen med hjälp av alternativet med dataexport.

Starta din resa mot Industry 4.0

Begär mer information

Renishaw Miskin-verkstaden Renishaw Miskin machine shop

Erfaren inom konsten med smart tillverkning

Smarta lösningar gjorde det möjligt för vårt företags medgrundare att uppfinna kontaktverktygsinställaren för mer än 50 år sedan. Denna innovation löste ett specifikt tillverkningsproblem vid denna tid och fortsatte med att revolutionera tredimensionell koordinatmätning för global tillverkning.

Vår digitala omvandling började under tidigt 1990-tal när efterfrågan på Renishaw probingsinstrument ökade kraftigt. Vårt varumärkes innovativa lösningar för att lösa utmaningar inom tillverkningen, ledde till att vi utvecklade Renishaw Automated Milling, Turning and Inspection Center (RAMTIC).

Tack vare RAMTIC kunde vi använda processtyrning för att öka produktionen med enastående nivåer av tillförlitlighet på bearbetningen och processautomation. Denna automatiserade lösning utvecklades för att uppfylla specifika krav, och RAMTIC revolutionerade vår tillverkningsverksamhet precis som kontaktverktygsinställaren gjorde innan.

Smart tänkande utgör än idag själva grundvalen i vår syn på smart tillverkning. Vi är inte bara en väletablerad tillverkare, utan har även tillämpat smarta tillverkningsprinciper under fyra decennier. Så vem kan vara en bättre partner för professionell vägledning och support på resan mot en digital framtid?


Vår datadrivna syn på processtyrning

Renishaw Miskin-verkstaden

Som tillverkare själva möter vi samma produktionsutmatningar som våra kunder:

  • att vara mycket produktiva
  • att uppnå mer konsekvent kapacitet
  • att öka vår nivå av automatisering
  • att minska våra kostnader och vara konkurrenskraftiga globalt

Hos Renishaw har vi använt vår egna innovativa metod för att eliminera eller kontrollera källor till variation i vår tillverkning, och självklart använder vi våra egna produkter för att lösa dessa vanliga utmaningar. Vi har delat våra erfarenheter med våra kunder som nu konstant producerar detaljer med hög prestanda, tillverkade med snävare toleranser och minimala mänskliga ingripanden.

Läs mer om processtyrning

Vi tillhandahåller en strukturerad metod för att identifiera och kontrollera variationer i tillverkningen, uppbackat av innovativ teknologi, beprövade metoder och support från experter.

Se hur processtyrning kan göra er verksamhet mer lönsam och öka er konkurrenskraft.

The Productive Process Pyramid™

Productive Process Pyramid