Hoppa över navigering

Energi

Skapa tillverkningslösningar för energisektorn – idag och i morgon

Att leverera hållbar, tillförlitlig och prisvärd energi är avgörande för att säkerställa att världens behov av energi uppfylls och bibehålls. Renishaws produkter är hjärtat av tillverkningsprocessen och används för att tillverka nyckelprodukter för både den traditionella och förnybara energigenerationen.

Traditionella energikällor måste utvinnas på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av särskilda system med maskiner som tillverkats i enlighet med strikta säkerhetskrav. Komponenterna måste vara robusta, tillförlitliga och ha förmåga att fungera över lång tid, ofta under krävande förhållanden.

Internationella initiativ till att bemöta klimatförändringarna har ökat investeringarna i produktionen av förnybar energi, vilket medför en stor tillväxt inom den alternativa energisektorn. Renishaw hjälper också till att driva utvecklingen inom förnybar energi framåt, genom att minska komponenternas ledtider och hjälpa till att introducera nya komponenter och teknologi till marknaden.

Vindkraftverk tillverkas i många storlekar och för olika användningsområden, och deras komponenter måste tillverkas med små toleranser för att fungera kontinuerligt och producera energi på ett effektivt sätt. Komponenter som t.ex. lager krävs för vindkraftverkets rörelser, och även själva bladen kan vara svåra att tillverka korrekt utan ett exakt processtyrsystem, beroende på deras potentiella storlek och komplexa geometri. Bibehålla tillverkningens höga precision med noggrant kontrollerade processer tack vare Renishaws utbud av innovativa lösningar, som hjälper till att säkerställa att vindkraftverken används med sin fulla potential.

Solpaneler tillverkade av solceller blir allt mer populära för villaägare och företag som ställer upp solcellsparker. Dessa komplexa system tillverkas i en process i flera steg, med hjälp av positionspulsgivarsystem för att övervaka maskinrörelserna, eller via automatiserade system som t.ex. robotarmar, med målet att säkerställa att solcellernas komponenter placeras med hög precision. Renishaws Raman-spektroskopisystem kan användas för att analysera panelerna avseende ev. ytdefekter.

Vad vi specialiserar oss på

Precisionstillverkning

Säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet är grundläggande faktorer inom energiproduktion, och därför måste systemkomponenter som t.ex. säkerhetsventiler och vindkraftsblad tillverkas med extremt små toleranser.

Kemiska analyser

Det är avgörande att förstå energikällornas kvalitet. Renishaws inVia™ Raman spektroskopisystem kan användas för att komma åt de geologiska provens kemiska och strukturella sammansättning.

Avancerad tillverkning av prototyper

Forskningen utvecklar snabbt den teknik som används inom förnybar energiproduktion och -lagring. Additiv tillverkning (även känt som 3D-printing) underlättar tillverkningen av prototyper av nya komponenter med interna strukturer och en design som inte är möjlig med traditionell bearbetning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Craig Simpson, underhållstekniker hos FMC Technologies, använder XL-80 laserkalibreringssystem för att kontrollera bearbetningens precision.

Kalibrering

Enheter och programvara för noggrann inställning av komplexa multifunktionsverktygsmaskiner och koordinatmätmaskiner.

Läs fallstudien

NC4+ Blue

Verktygsinställning och detektering av verktygsbrott

Berörings- och beröringsfria verktygsinställningssystem för att detektera och justera för skärverktygens skick eller slitage.

Mer information

RMP600 på maskin

Probning på maskinen för kontroll i under processen

Verktygsmaskinprober används för komponentinställning, verktygsinställning och mätning under cykeln, samt för förstabitskontroll, för att möjliggöra noggranna bearbetningsprocesser.

Läs fallstudien

Bladskanning med REVO-2

Inspektion

Tillverkare i hela världen förlitar sig på Renishaws CMM-probningssystem för att uppnå spårbar inspektion av blad och många andra komponenter.

Läs fallstudien
Webbplatsbanderoll - ATOM DX™ med miniatyrkomponenter

Positionsgivare

Positionsgivare säkerställer rörelsekontroll med hög precision inklusive interferometriska laserpulsgivare för långa avstånd för tillverkning av vindkraftsblad, eller för trånga utrymmen vid tillverkning av solceller.

Läs fallstudien

Renishaw inVia konfokalt Raman-mikroskop

Raman-spektroskopi

För att kontrollera materialens uppbyggnad i specialkomponenter, och kvaliteten hos komponentens ytbeläggning som t.ex. solceller.

Mer information

Cobra Aero konstruerade en kristallstruktur för att öka luftflödet

Additiv tillverkning

Metall-3D-utskrift med många olika metallpulver för att skapa hållfasta men lätta komponenter, med former som är omöjliga att uppnå med traditionell tillverkning.

Mer information

Equator fallstudie cameo-bild

Mätning på verkstadsgolvet

Renishaw's Equator™ mätsystem tillhandahåller mycket repeterbar, temperaturokänslig, flexibel och omprogrammerbar mätning på verkstadsgolvet.

Mer information

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet?

Fallstudier, energi