Hoppa över navigering

5-axliga mättekniker

Renishaws 5-axliga snabba och mycket noggranna mätteknik erbjuder många fördelar som ger betydande förbättringar i genomströmningen.

Huvudkontakt

REVO huvudkontakt

Vid mätfunktioner som kräver bestämning av position och storlek läses diskreta punkter in där prestandan i REVO-drivsystemet utnyttjas, eller i kombination med koordinatmätmaskinens XYZ-axlar. Funktionen för huvudkontakt utökar användningsmöjligheterna för REVO/CMM-systemet där mycket små punkter krävs men mätningens hastighet är viktig.

Cirkelskanning

REVO® under pågående cirkelskanning

Cirkelskanning är en definierad rutin som skannar en cirkelformad funktion som läser in upp till 6 000 datapunkter per sekund. REVO definierar den förväntade rörelsevägen och använder sitt tvåaxliga drivsystem för att följa ytan och minimera effekterna på noggrannheten i förflyttningen av koordinatmätmaskinens tre axlar. Cirkelskanning är idealisk för mätning på insidan av borrade lopp, t.ex. i motorblock där formen är kritisk.

Cylinderskanning

REVO cylinderskanning

Cylinderskanningen är konstruerad för att förflytta sig längs axlarna på en inre eller yttre cylinder eller kon. Under skanningsprocessen förflyttar sig cylinderskanningen längs axeln med en enhetlig längd per varv. Detta ger en spiralformad bana som läser in en stor mängd datapunkter över hela den definierade längden.

Packningsskanning

REVO packningsskanning

Packningsskanning är idealiskt för att följa en icke enhetlig bana under skanningsoperationen. REVO definierar målpunkter längs en planerad bana och beräknar en bana mellan punkterna samtidigt som stora datapunktuppsättningar minimerar rörelsen hos koordinatmätmaskinen. Packningsskanning arbetar med en fullständig 5-axlig rörelsereglering.

Svepskanning – platt plan

REVO svepskanning platt plan

Datapunkter kan läsas in över ett plan genom att använda drivsystemet REVO för att svepa fram och tillbaka medan koordinatmätmaskinens drivsystem utför en rörelse i en enda vektorriktning under konstant hastighet. Den här processen minimerar förekomsten av avvikelser i koordinatmätmaskinens struktur under skanning av ytan med höga hastigheter.

Svepskanning – krökt yta

REVO svepskanning krökt plan

REVO-drivsystemet anpassar sig efter en föränderlig ytform genom reglering av mätspetsens kontakttryck under en sveprörelse. Koordinatmätmaskinen driver i en enhetlig riktning i syfte att minimera de uppkomna avvikelserna i CMM-maskinstrukturen. Det blir då möjligt att följa ytan mycket noggrant och samtidigt följa stora datapunktuppsättningar. Systemet är särskilt lämpligt för mätning av bärytor inom flygindustri.

Sektionsskanning – runt planet

REVO sektionsskanning - runt bladet

En bladsektion eller en annan yttre form kan kontrolleras genom sektionsskanning med mätprogrammet och REVO. Den här skanningstekniken ger en enda operation genom definition av en sektion på en CAD-modell. Med de oändliga positioneringsmöjligheterna i REVO kan koordinatmätmaskiner flytta runt detaljen medan REVO kontrollerar kontaktpositionen.

Video