Hoppa över navigering

Maskinkalibrering och optimering

Att kunna mäta maskinprestanda och utföra maskindiagnos är mycket viktigt för att kunna uppnå kända och repeterbara processegenskaper.

Första steget i processförbättring

Renishaws system för laserinterferometer- och ballbarmätning utvärderar, övervakar och förbättrar statiska och dynamiska prestanda hos verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner (CMM) och andra lägeskritiska rörelsesystem.

Våra produkter ska därför ses som det första steget i processförbättringen och kompletterar probsystem på maskinen och utanför maskinen.

Vi introducerar uppriktningslasersystemet XK10

Uppriktningslasersystemet XK10 har utvecklats för användning under bygget av och uppriktningen av verktygsmaskiner, vilket ersätter behovet av referensdetaljer.

För användning på linjära skenor för att säkerställa att de är raka, fyrkantiga, parallella och jämna, samt för att bedöma spindelriktningen och koaxialiteten för roterande maskiner.

Upptäck fördelarna med XK10

Uppgradera ditt system

Renishaw erbjuder existerande användare en mängd alternativ för den bästa lösningen för att uppgradera till det senste systemet. Med alla fördelar som en trådlös teleskopballbar QC20-W ger dig så tror vi att du kommer att vilja uppgradera.

Vår XL-80-laser ger avsevärda fördelar i prestanda och vid användningen och är kompatibel med ML10-optik, och den roterande axelkalibratorn XR20-W bidrar med större flexibilitet, enklare inställning och användning.

Kalibreringsprogramvara

Renishaw har som policy att uppdatera programvaran regelbundet för att korrigera buggar, lägga till nya funktioner, lägga till stöd för ytterligare språk, avspegla ändringar i standarder och anpassa programvaran till ändringar i Microsofts programvara.

Om du inte använder den senaste versionen av programvaran kan du gå miste om dessa funktioner.

Ladda ner den senaste programvaran