Hoppa över navigering

Meddelande om dataskydd

Data samlas in och används enligt följande:

Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire GL12 8JR, Storbritannien (”vi”/”oss”) är datakontrollant och engagerat i arbetet med att skydda och respektera din sekretess.

Denna policy lägger fram grunden för hur personliga data (”data”) som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, bearbetas av oss.

Dina data

Du kan tillhandahålla, eller vi kan samla in data från dig vid ett antal tillfällen, inklusive när du:

 • fyller i ett formulär på någon av våra webbsidor, till exempel när du:
  • lägger en beställning på våra produkter i Renishaws e-butik;
  • Öppnar ett MyRenishaw-konto, och
  • registrerar en produkt;
 • lägger en beställning på våra produkter via telefon;
 • ansöker om ett kreditkonto hos oss; och
 • fyller i vårt formulär på en utställning, seminarium eller konferens.

Dessa data kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och vilka produkter du är intresserad av.

Vi har också ett nära samarbete med tredje part (inklusive, till exempel, distributörer, underleverantörer av tekniska tjänster, betalningstjänster och leverantörstjänster, marknadsföringsnätverk, analytiker, kreditupplysningsföretag) och kan ta emot information om dig från dem.

Cookies

Vår webbplats använder också cookies. För mer information, se vår Information om cookies.

Användning av dina data

Vi bearbetar och använder dina data för följande syften (“syften”/”syftena”):

 • för att förse dig med den information som du begär från oss;
 • för att förse dig med de produkter och tjänster som du beställer från oss;
 • för att förse dig med sälj- och servicesupport;
 • för att utföra de skyldigheter som uppstår från kontrakt som ingåtts mellan dig och oss;
 • för att administrera ditt MyRenishaw-konto eller andra användarkonton du skapar, och för att vi ska kunna ge dig tillgång till begränsat innehåll; och
 • för att ge dig en bättre upplevelse och service när du använder våra webbplatser.

Om du har gett din tillåtelse kan vi också använda dina data för att förse dig med information om våra produkter och tjänster via telefon, fax eller elektroniskt, och/eller överlämna dina uppgifter till noggrant utvalda tredje parter för att tillhandahålla denna information. Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande genom att kontakta oss via: 

E-postinternational@renishaw.com
PostRenishaw plc
New Mills
Wotton-under-Edge
Gloucestershire
GL12 8JR
UK
Telefon+44 (0)1453 524524
Fax+44 (0)1453 524901

Du kan också dra tillbaka ditt medgivande till marknadsföring per telefon, fax eller e-post varje gång vi kontaktar dig på något av dessa sätt.

Dina data hålls av Renishaw plc, men då Renishaw plc marknadsför och säljer sina produkter och tjänster över hela världen via dotterbolag, associerade företag, representanter, distributörer och agenter (definieras som ”Renishaw Group”) så kan vi behöva skicka vidare din information till andra medlemmar av Renishaw Group, som kan vara baserade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) för att kunna uppfylla syftena.

Vi kanske också behöver skicka vidare dina data till en av våra noggrant utvalda tredje parter, inklusive affärspartners, leverantörer eller underleverantörer (”Tredje parter”), för att kunna uppfylla syftena, såsom för att bearbeta dina betalningsuppgifter, fastställa din kreditvärdighet när du öppnar ett kreditkonto hos oss för att göra dina inköp, eller för att tillhandahålla produktsupporttjänster. Dessa tredje parter kan också vara baserade eller verksamma utanför EES.

Genom att tillhandahålla dina data till oss accepterar du att den kan överföras till relevanta medlemmar av Renishaw Group och/eller till våra tredje parter, och att den kan lagras, kommas åt och användas av dem. Vi vidtar alla rimliga steg för att säkerställa att dina data behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med detta meddelande om datasäkerhet.

Vi kommer inte att på annat sätt överföra eller avslöja dina data förutom med ditt medgivande, när det krävs eller tillåts enligt lagstiftningen, eller till eventuella efterföljare till vår affärsverksamhets titel.

Alla data om dig som vi sparar lagras på våra säkra servrar. Där vi har givit dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att detta lösenord hålls hemligt, och du får inte dela med dig av det till någon.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina data kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till våra webbplatser eller e-butik; alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Ändringar av vårt meddelande om datasäkerhet

Alla våra framtida ändringar av vårt meddelande om dataskydd kommer att publiceras på den här sidan. Besök sidan ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående detta meddelande om dataskydd är välkomna, och ska skickas via sidan ”Kontakta oss”www.renishaw.com.