Hoppa över navigering

Additivt tillverkad mätspets

Tillverkning av komplexa detaljer kräver anpassade lösningar med hjälp av additivt tillverkade mätspetsar

Varför använda additiv tillverkning för specialanpassade mätspetsar?

Additiv tillverkning med metall (AM) är en flexibel och kraftfull teknologi som kan användas för att skapa komponenter och detaljer som inte kan tillverkas med traditionella tillverkningsmetoder.

Detta kan inkludera komplexa former med interna strukturer och gitter som är både lätt och starkt, vilket gör repeterbar mätning möjlig.

Den höga graden av flexibilitet i designen innebär att additivt tillverkade mätspetsar kan skapas och specialanpassas för nästan alla användningsområden.

Kontakta oss

Vår designservice för anpassade AM-mätspetsar använder en komplicerad, komplex geometri med fördelar jämfört med traditionella mätspetsar. De kan lösa utmaningar vid konstruktion av både nya och befintliga detaljer.

Skicka in din förfrågan för AM-mätspets

Snabb designservice för kundanpassade mätspetsar

Renishaw tillverkar dina anpassade mätspetsar internt och erbjuder en heltäckande service för att uppfylla alla dina mätningsbehov. Vår designservice ger korta ledtider, vilket innebär att din produktion inte behöver vänta.

Kontakta oss för mer information om vår designservice för anpassade utföranden för både traditionella och AM-mätspetsar.

Renishaws sortiment med mätspetsar är omfattande. Se vår sida precisionsspetsar för mätteknik för mer information.

Konstruktionsfrihet

Konstruera detaljer för slutanvändningen, inte för inspektion. AM-mätspetsar ger tillgång till mått som inte kan nås med traditionella mätspetsar, så detaljerna behöver inte längre konstrueras för att mätning ska vara möjlig.

Särskilt konstruerade kristallstrukturer och rörformer reducerar den totala vikten med bibehållen konstruktionshållfasthet, vilket erbjuder maximal storlek till viktförhållande. Hongängor (M2/M3/M4/M5) kan inkluderas för att medge montering av valfria extra mätspetsar från Renishaws omfattande sortiment med standardmätspetsar.

Mätteknik med hög noggrannhet

Pulverbäddfusion med laser kan skapa starka strukturer med låg vikt som ger repeterbara och noggranna mätresultat.

Med hjälp av AM-teknik tillverkas mätspetsar med hjälp av ett minimalt antal delar vilket reducerar antalet fogar och på så sätt gör dem märkbart mer robusta.

Alla mätspetsar har konstruerats för att säkerställa en optimal vikt, balans och styvhet.

Anpassade utföranden

Alla AM-mätspetsar konstrueras och tillverkas internt av Renishaw, vilket ger korta ledtider och hög kvalitet.

Med vår expertis kan vi utveckla en produkt som uppfyller kundernas behov när det gäller noggrannhet, inspektion av detaljstycken, leverans och kostnad. Alla dessa aspekter vägs in när vi konstruerar en kundanpassad mätspets. På så sätt säkerställer vi att denna lösning inbegriper ett optimalt val av kula och skaft, och optimerar probprestanda för ditt specifika användningsområde.

Större frihet i designen, bättre åtkomst vid inspektion

Kundanpassade mätspetsar erbjuder fler alternativ än någonsin. AM ger möjlighet att tillverka komplexa former för mätning av mått som tidigare inte kunde nås. AM-mätspetsar är konstruerade för att öka kapaciteten hos den REVO® 5-axliga CMM-multisensorplattformen och öka flexibiliteten för att komma åt mått på komponenter.

Genom att kombinera de flexibla AM-teknologierna och REVO-multisensor-plattformen får tillverkarna större frihet i designen av detaljer. Detaljer som tidigare behövde konstrueras för att möjliggöra åtkomst vid inspektion med traditionella mätspetsar kan nu designas utan sådana mättekniska begränsningar.

Additivt tillverkade specialanpassade ihåliga titanmätspetsar, för det 5-axliga mätsystemet REVO

Komplex geometri hjälper till med åtkomst till alla områden

AM-skivmätspets

AM-mätspetsar kan tillverkas med komplicerad, komplex geometri som ger fördelar över traditionella mätspetsar, och kan lösa utmaningar vid design av både nya och existerande detaljer.

Skivmätspetsar är lösningen för att mäta stora mått på komponenter, men att designa dem brukade vara problematiskt. Skivorna kunde endast tillverkas av keramik, vilket begränsade den storlek som kunde tillverkas. En specialanpassad AM-mätspets kan ha en styv struktur med låg vikt som kan tillverkas med en större diameter än en keramisk mätspets. En titanskiva på 100 mm, med slipad yta, designad och tillverkad av Renishaw, väger bara 13 gram. Det innebär en 70 % minskning av vikten jämfört med en konventionell skivmätspets med denna storlek.

Aktuell fallstudie

Linex Manufacturing övervinner utmaningarna med inspektioner med hjälp av additivt tillverkade anpassade mätspetsar.

Läs fallstudien för att få mer information

Ytterligare läsning

Upptäck fördelarna med att använda additiv tillverkning (AM) för att producera mätspetsar och hur vi kan hjälpa dig med dina särskilda krav på mätspetsar.

AM-applikationsbilder