Hoppa över navigering

Additivt tillverkad mätspets

Att tillverka komplexa detaljer kräver kundanpassade lösningar

Varför använda additiv tillverkning för specialanpassade mätspetsar?

Additiv tillverkning med metall (AM) är en flexibel och kraftfull teknologi som kan användas för att skapa komponenter och detaljer som inte kan tillverkas med traditionella tillverkningsmetoder. Detta kan inkludera komplexa former med interna strukturer och gitter som är både lätt och starkt, vilket gör repeterbar mätning möjlig. Den höga graden av flexibilitet i designen innebär att additivt tillverkade mätspetsar kan skapas och specialanpassas för nästan alla användningsområden.

Konstruktionsfrihet

Konstruera detaljer för slutanvändningen, inte för inspektion. AM-mätspetsar ger tillgång till mått som inte kan nås med traditionella mätspetsar, så detaljerna behöver inte längre konstrueras för att mätning ska vara möjlig.

Mätteknik med hög noggrannhet

Pulverbäddfusion med laser kan skapa starka strukturer med låg vikt som ger repeterbara och noggranna mätresultat.

Komplex geometri

AM-mätspetsar kan skapas med komplex geometri för att komma åt komplicerade detaljer.

Anpassade utföranden

Alla AM-mätspetsar konstrueras och tillverkas internt av Renishaw, vilket ger korta ledtider och hög kvalitet.

Större frihet i designen, bättre åtkomst vid inspektion

Kundanpassade mätspetsar erbjuder fler alternativ än någonsin. AM ger möjlighet att tillverka komplexa former för mätning av mått som tidigare inte kunde nås. AM-mätspetsar är konstruerade för att öka kapaciteten hos den 5-axliga CMM-multisensor-plattformen REVO®, och öka flexibiliteten när det gäller att komma åt mått på komponenter.

Genom att kombinera de flexibla AM-teknologierna och REVO-multisensor-plattformen får tillverkarna större frihet i designen av detaljer. Detaljer som tidigare behövde konstrueras för att möjliggöra åtkomst vid inspektion med traditionella mätspetsar kan nu designas utan sådana mättekniska begränsningar.

Additivt tillverkade specialanpassade ihåliga titanmätspetsar, för det 5-axliga mätsystemet REVO

Additivt tillverkad 100 mm skivmätspets

Komplex geometri hjälper till med åtkomst till alla områden

AM-mätspetsar kan tillverkas med komplicerad, komplex geometri som ger fördelar över traditionella mätspetsar, och kan lösa utmaningar vid design av både nya och existerande detaljer.

Skivmätspetsar är lösningen för att mäta stora mått på komponenter, men att designa dem brukade vara problematiskt. Skivorna kunde endast tillverkas av keramik, vilket begränsade den storlek som kunde tillverkas. En specialanpassad AM-mätspets kan ha en styv struktur med låg vikt som kan tillverkas med en större diameter än en keramisk mätspets. En titanskiva på 100 mm, med slipad yta, designad och tillverkad av Renishaw, väger bara 13 gram. Det innebär en 70 % minskning av vikten jämfört med en konventionell skivmätspets med denna storlek.

  • AM Disc stylus

Snabb designservice för kundanpassade mätspetsar

Renishaw tillverkar dina anpassade mätspetsar internt och erbjuder en heltäckande service för att uppfylla alla dina mätningsbehov. Vår designservice ger korta ledtider, vilket innebär att din produktion inte behöver vänta. Kontakta oss så får du veta mer om vår designservice för anpassade utföranden för både traditionella och AM-mätspetsar.

Nedladdningar

AM-applikationsbilder