Hoppa över navigering

Automatisering och processtyrning

Equator™-mätsystemet kan antingen användas manuellt eller enkelt integreras i automatiserade celler.

Använda Equator-mätsystemet för automatiserad processtyrning

Equator-mätsystemets hårdvara och programvara har redan från början konstruerats för att vara lika lämplig för manuell som automatiserad användning. Equator-systemet kan användas i en serieproduktionslinje mellan svarvar, fleroperationsmaskiner, slipmaskiner och andra verktygsmaskiner. Med kapaciteten att växla mellan detaljer på några sekunder kan ett enda Equator-system mäta komponenter från flera maskiner i en tillverkningscell.

Integrera Equator-system i produktionslinjer och tillverkningsceller

Equator-systemet kan snabbt laddas av en användare eller robot, med snabbkopplingsfixturer som är lämpliga för detaljen, men utan att stora kostnader behöver läggas på noggrann fixturering. Fixturer för olika detaljer kan bytas för hand eller automatiskt, då Equator-mätsystemets bas innehåller en 3-punkts repeterbar kinematisk plats för utbytbara fixturplattor. Om nödvändigt kan två fixturplattor med identiska fixturer användas, en på Equator-systemet medan den mäter en detalj, och en bredvid där den föregående detaljen tas bort och nästa laddas.