Hoppa över navigering

Ballbar 20 för QC20-W och QC10

Kraftfull och lättanvänd programvara som stödjer 220° test av partiell båge (endast QC20-W, med extra maskinvara som tillval) och volymetrisk diagnostik.

Förbättrad programvara för att ge större flexibilitet för tester och rapportering.

Programvaran Ballbar 20 har utvecklats för att användas med det trådlösa ballbar-systemet QC20-W, men är också kompatibel med befintliga QC10-ballbars, och kan till och med använda existerande testfiler och mallar för Ballbar 5. Det innebär att du kan använda ett enda program även om du använder både QC10- och QC20-W-ballbars.

Huvudsakliga fördelar

 • Ballbar 20 Volymetrisk diagnostik - Här kan du välja 3 testfiler från vinkelräta plan (förutsatt att det finns matchande kriterier) och visa dessa på en enda sida. En ny analys lokaliserar totala maximi- och minimivärden på cirkelform och ger ett värde på sfärform/sfäricitet, och visar dessutom mätresultaten för cirkelformighet individuellt. (Obs: Volymetrisk analys fungerar bara med testdatafiler som inhämtats med Ballbar 20-programvaran).
 • Senaste standarderna - Diagnos tillgänglig enligt ISO 230-4:2005 och ANSI/ASME B5.54-2008 med bibehållen möjlighet att analysera enligt tidigare versioner av dessa standarder.
 • Export och import av maskinmappar och -filer - Gör det möjligt för servicetekniker att på ett enkelt sätt uppdatera och dela data i en central/delad katalog.
 • Maskinkloningsfunktion - Gör det möjligt att skapa flera likadana maskiner genom att välja en befintlig maskin och sedan ”klona” och redigera.
 • Upprepade/multipla tester (endast i avancerat läge) - Möjliggör ett bestämt antal upprepade tester med automatiskt datafilsparande (och inkrementering av filreferens).

Nyckelegenskaper

Omfattande testning och rapportering

Med Ballbar 20 kan du ställa in och köra ballbartester som antingen ett engångstest eller med användning av en kunddefinierad testmall. Inlästa data kan redovisas såväl i form av analysrapporter i enlighet med många olika internationella standarder, exempelvis ISO 230-4, ANSI B5.54 med flera, som i ett omfattande analysformat.

Utöver visningen av grafiska kurvor rangordnar Ballbar 20-programvaran varje diagnosticerat fel utifrån dess inverkan på maskinens totala noggrannhet, som uppges tydligt tillsammans med ett värde för lägestolerans.

Maskinprestandahistorik

Med en kunddefinierad testmall som medger "lika-för-lika" kan du tydligt se hur många av maskinens olika prestandaegenskaper, som mätts med en ballbar (t ex ISO 230-4, cirkelavvikelse och radiell avvikelse, lägestolerans, vinkelräthet, glapp etc) varierar över tiden. Kort sagt sammanställs en komplett "patientjournal" med ballbarvärden för maskinen.

Diagrammen visar trender tydligt så att underhållsåtgärder kan planeras in i förväg och oregelbundenheter i diagrammen är till hjälp vid felsökning efter maskinhaverier.

Varningsgränser och toleransgränser för fel kan också ställas in för vilken som helst av maskinegenskaperna som mäts av en ballbar QC20-W. När dessa toleranser väl ställts in visas de i historikdiagrammen och kan användas för att direkt kontrollera resultatet av varje ballbartest när det utförs.

Detaljprogramgeneratorn

Detta ger dig möjlighet att snabbt och automatiskt generera CNC-detaljprogram för ballbartestning. Ställ bara in testet och välj sedan en maskinstyrenhet (flera standarder levereras med programvaran, men de kan anpassas, och ytterligare kan läggas till). Det räcker sedan med ett enda klick för att generera ett program för ytterligare redigering och för nedladdning och överföring till CNC-enheten vid behov. Genererade program kan sparas i programvaran för framtida bruk.

Simulator för ballbar-diagram

Förutser effekten av underhåll och justeringar på en maskins prestanda.

Gör det möjligt för användaren att se testresultaten återskapade på skärmen och sedan ändra olika parametrar för maskingeometri, spel och dynamik för att prova olika "vad händer om"-scenarier i ballbardiagrammet och dess inverkan på rundhets- och lägetoleransvärden. Eftersom detta görs med en separat simulator så finns det ingen risk att ursprungliga testdata förstörs.

Stöd för flera språk

Ballbar 20-programvaran finns på följande språk: Engelska, tjeckiska, franska, tyska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, japanska, koreanska, kinesiska, polska, turkiska, svenska och ungerska.

Ballbar 20 kan även generera rapporter på alternativa språk om du till exempel behöver skicka testresultat till kunder i andra länder.

Valbara användarlägen

Ballbar 20 är enkel att använda, men med 3 olika driftlägen kan du begränsa de tillgängliga alternativen så de passar era behov och nivån på användarnas kunskap och behörighet.

 • Snabbkontroll - Används för engångstestning av maskiner med olika inställningar.
 • Operatör - Används för regelbunden, jämförande kontroll av en maskins tillstånd. Fördefinierade testmallar snabbar upp maskinkontrollen och säkerställer konsekventa inställningar.
 • Avancerad - Kompletta möjligheter att lägga in, redigera och organisera maskindata

Bildgalleri

Nedladdningsbar programvara

 • Nedladdning av programvara: Ballbar 20 V5.09.09 [en]

  Den aktuella programvaran som levereras med alla QC20-W-ballbarpaket, men den är även kompatibel med QC10-ballbarsystem. Systemkrav: Windows 7 eller Windows 8. Programvaran Microsoft.NET V3.5 eller senare installeras automatiskt om det behövs; notera att det kan ta upp till 15 ytterligare minuter.

 • Anmärkning om programvarulansering: Ballbar 20 (V5.09.09) Anmärkning om programvarulansering: Ballbar 20 (V5.09.09) [en]

  Viktig information om installation och användning av Ballbar 20 V5.09.09. Vi rekommenderar att du läser detta innan du laddar ner eller installerar programvaran. In English.