Hoppa över navigering

Ballbarsystem för industriell automation

RCS L-90 ballbarsystem för industriell automation kan öka robotarnas driftsättningshastighet och systemets tillförlitlighet. Upptäck hur du kan övervaka robotens hälsa med några rutiner

Vad gör RCS L-90?

RCS L-90 är ett 90 mm linjärt ballbarsystem som hjälper till vid installation och kalibrering av robotsystem. Ett antal tester kan skynda på, standardisera och tillhandahålla spårbarhet för konfiguration och diagnostik av robotar.

Denna ballbar gör det möjligt för robotar att på ett helt nytt sätt förkorta konfigurationstiden och öka applikationskvaliteten. Den standardiserar även processerna så att alla programmerare kan följa samma rutiner och uppnå samma resultat.

Förfrågan om RCS L-90
Renishaw industriell automation RCS L-90 ballbar monterad mellan en robotarm och datumkula i en robotcell

Lär dig mer om RCS L-90 ballbar

RCS-serien med produkter och programvara för industriell automation erbjuder enkla rutiner för att göra din robotcell mer avancerad.

Upptäck fördelarna

RCS L-90 är konstruerad för att snabba på konfiguration, driftsättning och underhåll av industrirobotar. De tidsödande och otillförlitliga manuella metoder som användes för att konfigurera en cell kan förenklas, vilket ger fördelar som t.ex.:

Orange ikon med en hand som håller en klocka och tre mynt


Spara tid och pengar

Återställ din robotcell snabbare efter underhåll eller efter en kollision. Reducerad stilleståndstid kan öka produktiviteten.

Orange ikon med wifi-staplar med en diagonal linje som går genom den


Offline-programmering

Den understödjande robotprogramvaran, RCS Software Suite, möjliggör offline-programmering och minimerar behovet av fysisk kontakt med roboten.

Orange ikon med tre personer.


Enkel att använda

När du arbetar med vår intuitiva robotprogramvara, standardiserar RCS L-90 tester så att de kan användas av alla robotoperatörer.

Orange partikelvåggrafik

RCS L-90 vanliga frågor

Hur robust är systemet?

RCS L-90 skapades just med tanke på industriell automation. Den är byggd för att vara robust och fungera tillförlitligt inuti en robotcell.

Efter ett volymetriskt test, vilken typ av information kan jag få från staplarna?

Ett slutfört volymetriskt test genererar mängder med data. Du hittar denna information på testresultatskärmen i RCS Software Suite.

Resultatet kan användas för att identifiera potentiella problem med roboten samt identifiera glapp, vändspikar och svackor.

För ytterligare verifikationstester och identifiering av bristfälliga robotprestanda, upptäck RCS T-90 robotdiagnossystem för industriell automation.

Nedladdningar

 

Förfrågan om RCS L-90

Fyll i formuläret nedan för att skicka en förfrågan om inköpsalternativ eller få mer information om RCS L-90.