Hoppa över navigering

Bläddra bland utbudet av optiska pulsgivare

Steg 1. Välj bland absoluta eller inkrementerande, linjära eller roterande pulsgivare:

Linjär inkrementell-ikon
Roterande inkrementell-ikon
Roterande inkrementell-ikon
Linjär absolut-ikon
Roterande absolut-ikon
Roterande absolut-ikon

Ordlista

  • * FS: funktionssäkra pulsgivare är certifierade till SIL2 PLd för functional safety-applikationer.
  • **ETR: ETR-pulsgivare (Extended Temperature Range) kan användas i miljöer med extremt höga och låga temperaturer.
  • UHV: Ultra-High Vacuum-pulsgivare är optimerade för användning i vakuummiljöer.
  • Inkrementella pulsgivare används i applikationer där omedelbar och noggrann relativ position behövs, antingen i analogt eller digitalt format.
  • Absoluta pulsgivare används i applikationer som behöver snabb unik digital utmatning för varje position och är funktionsmässigt immun mot strömstörningar.
  • Linjära skalor används när rätlinjig positionsinformation behövs - oftast X-, Y- eller Z-axlarna.
  • Roterande skalor används för vinkelpositioneringsdata och rörelsestyrning av roterande element.