Hoppa över navigering

Den stora betydelsen av prober för precisionstillverkning

I fabriker över hela världen ökar efterfrågan på högre precision i tillverkningen till allt snävare toleranser

När tillverkare arbetar med snäva toleranser är målet att eliminera variationer från hela tillverkningsprocessen så att alla detaljer och komponenter är, så långt det är möjligt, identiska.

Prober hjälper till att eliminera oönskade variationer i varje steg av bearbetningsprocessen:

Före bearbetningen (ny sida)

Före bearbetningen – analysera detaljens placering, verktygens dimensioner och förskjutning på maskinen som annars kan leda till komponenter som inte överensstämmer med specifikationen.

Under bearbetningen (ny sida)

Under bearbetningen – hantera variationskällor som alltid förekommer vid maskinbearbetning, som t.ex. verktygsslitage och temperaturvariationer, och ge intelligent feedback till processen medan bearbetningen pågår.

Efter bearbetningen (ny sida)

Efter bearbetningen – kontrollera processen och färdiga detaljer mot deras specifikationer.

Prober spelar en viktigt roll genom att möjliggöra för tillverkningsföretag i avancerade industrier att leverera komponenter och produkter med högsta möjliga specifikationer. De utgör basen i precisionstillverkning.

Probning ger en mängd ytterligare fördelar, varav många handlar om de specifika utmaningar som tillverkningsföretag måste hantera, oberoende av storleken på deras verksamhet.

Klicka här för mer information om automatiserad inställning.