Hoppa över navigering

Diagnostikverktyg för optiska pulsgivare

Välj från vårt utbud av diagnostikverktyg för optimering av inställningen och kalibrering med fjärrstyrning för dina pulsgivarsystem.

Diagnostikprogramvara för optiska pulsgivare

Renishaw ADT View-programvara

 • Software download: ADT View software version 3.8.0.0 [en]

  The ADT View software can be used to give comprehensive, real time feedback from the VIONiC™, QUANTiC™, ATOM DX™, RESOLUTE™, EVOLUTE™ and FORTiS™ encoder systems for calibration and diagnostics. The software must be used in conjunction with the ADTi-100 hardware (part number A-6195-0100) or the ADTa-100 hardware (part number A-6525-0100) which can be purchased from Renishaw. The hardware can be connected to a Windows® tablet or PC via a USB cable or in-line (ADTi-100 only) with our customer's electronics.

Ändringsmeddelanden

Version: 3.8.0.0

Utgivningsdatum: Oktober 2020

Sammanfattning: Den nya analoga varianten av den inkrementella pulsgivaren QUANTiC tillagd, buggfixar och förbättrad användbarhet.

Förbättringar:

 • Fullständigt stöd för analoga varianter av QUANTiC
 • Stöd för ett större utbud av nomenklatur för inkrementella pulsgivare
 • Förbättring av användbarheten och allmänna kosmetiska förbättringar
  - Fler inställningar sparas mellan olika lägen
  - Förbättring av programinstallationen
  - Ökad noggrannhet och kommentarer om Lissajous-diagrammet

Kända problem i denna utgåva:

 • Viss text uppdateras inte eller förblir på engelska när språket ändras.
 • När data från den analoga varianten av QUANTiC sparas som en .CSV-fil saknas upplösningen och vissa fält finns med men är inte tillämpbara.

ATOM™ diagnostikprogramvara

 • ATOM™ diagnostikprogramvara version 1.0 [en]

  ATOM diagnostikprogramvara version 1.0 (lanserades i mars 2015) kan användas för att optimera installationen av ATOM-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med ATOM-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en dator via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.

 • ATOM™ diagnostikprogramvara version 1.0 [en]

  ATOM diagnostikprogramvara version 1.0 (lanserades i mars 2015) kan användas för att optimera installationen av ATOM-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med ATOM-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en dator via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.

TONiC™ diagnostikprogramvara

 • TONiC™ diagnostikprogramvara version 1.0 [en]

  TONiC diagnostikprogramvara version 1.0 (lanserades i mars 2015) kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en dator via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.

 • TONiC™ diagnostikprogramvara version 1.0 [en]

  TONiC diagnostikprogramvara version 1.0 (lanserades i mars 2015) kan användas för att optimera installationen av TONiC-pulsgivare och möjliggör snabb och fullständig systemkalibrering. Programvaran måste användas tillsammans med TONiC-diagnostikhårdvaran som kan beställas från Renishaw med detaljnummer A-9411-0011. Hårdvaran ansluts till en dator via en USB-kabel (medföljer i paketet) eller med kundens elektronik.