Hoppa över navigering

Engagerad service och support

Renishaws tjänster slutar inte när produktinstallationen har slutförts.

Snabb service och support

eftermonteringstekniker

Renishaw vet att CMM-användare kräver en höggradig produktiv maskintid och är därför medvetna om att det är ytterst viktigt med engagerad service och kunnig support. En snabb "reparation genom utbyte"-tjänst finns tillgänglig för alla systemelement, inklusive UCC-styrenheten, uppbackat av lokala reservdelslager.

En mängd onlineresurser finns tillgängliga genom vår CMM-supportsida, inklusive sökbara hjälpämnen, best practice-sidor, progamvaruuppdateringar och möjligheten att logga hjälpförfrågan.

Träningskurser för att utveckla din kompetens för MODUS™ metrologiprogramvara, och upptäcka ditt systems fulla potential.

Baserat på våra bästa arbetssätt och branschstandarder, hjälper dig våra träningskurser att utveckla dina färdigheter vid drift, underhåll och applikationer med hjälp av MODUS™ metrologiprogramvara.

Vårt modulära utbildningsprogram erbjuder en kombination av praktiskt arbete och teoretiskt orienterade moment, som passar alla inlärningsstilar och bygger din kompetens på en solid grund.

Vi erbjuder grundläggande, fortsättnings och applikationsspecifika träningskurser för att främja din kontinuerliga professionella utveckling och expandera dina nuvarande kunskapsnivå.

Serviceavtal

Renishaw erbjuder kunderna många flexibla serviceavtal, inklusive:

  • programunderhåll
  • kalibreringsbesök, förebyggande underhåll och supportrutiner vid nödsituationer
  • support utanför kontorstid
  • extra programutbildning

Varje avtal är skräddarsytt och kunden kan själv välja den kombination av tjänster som passar det egna företagets behov. Dessutom finns ytterligare flexibilitet i och med att outnyttjade dagar kan flyttas över till nästa period.

Släpp loss den dolda potentialen i era CMM

Läs en rapport som beskriver möjligheterna att förbättra mätningskapaciteten och prestandan hos befintliga CMM genom eftermontering av toppmodern programvara, styrenhet och sensorer.

  • Vitbok:  Släpp loss den dolda potentialen i era koordinatmätmaskiner (CMM)

    Mätning är avgörande för alla tillverkningsföretag, och ger nödvändig information för att styra alla processer och verifiera produkter. Men äldre koordinatmätmaskiner (CMM) kan lätt bli flaskhalsar om företaget inte håller jämna steg med de växlande behoven inom mättekniken. Framsteg i sensorteknik, mätprogram och styrteknik ger nu möjlighet att förvandla befintliga CMM så att de kan ge högre noggrannhet, snabbare mätningar, högre automationsgrad och nya funktioner, samtidigt som du kan dra full nytta av CAD-driven programmering. I dagens ekonomiska klimat är en uppgradering en klok åtgärd både ekonomiskt och ekologiskt.

Tillgänglig från Renishaw och våra certifierade eftermonterare

Utökad garanti

För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.

Produktinformation