Hoppa över navigering

”Equator™ kan förkorta väntetiden till noll, kan mäta svåråtkomliga mått, och priset är mycket konkurrenskraftigt”

Hastighet och repeterbarhet minskar kassationer och flaskhalsar

Eponsa, ett företag som tillverkar fordonskomponenter nära Barcelona i Spanien, har köpt ett mångsidigt och innovativt jämförande mätsystem, nya Renishaw Equator, för att kontrollera kvaliteten på stansade detaljer och enheter. Detta reducerar improduktiva väntetider till en bråkdel av den tid som det tar nu, samtidigt som den höga kvaliteten och tillverkningseffektiviteten bibehålls, något som är avgörande för att en underleverantör i fordonsbranschen ska lyckas. Bland övriga fördelar för Eponsa märks det faktum att Equator kan skanna detaljernas form med SP25-proben och växla mätspets via mätspetsväxlarracket, som medföljer som standard, för att kontrollera många olika detaljer.

”Equator kan minska eller eliminera väntetiderna i kvalitetsrummet. Detta eftersom Equator kan användas ute i verkstaden, bredvid maskinerna som producerar detaljerna, och med det låga inköpspriset kan vi ha flera Equators placerade där vi behöver dem. Vi planerar att ha Equators bredvid stansningsområdet och i området för att montera mekanismer, där de kommer vara speciellt viktiga. Hastigheten och mätkapaciteten hos Equator kommer garantera snabb, heltäckande och helt automatiserad mätning”.

Automatiserad mätning i verkstaden

Eponsa tror att Equator kommer välkomnas på verkstadsgolvet eftersom det minskar arbetsbelastningen avsevärt. Eponsas personal inspekterar tusentals detaljer varje dag, med dokumenterade procedurer. Visuella kontroller utförs för att säkerställa att hål existerar och att det inte finns sprickor i materialet, följt av mätningar av mått med handverktyg såsom skjutmått och cylindriska tolkar. Eftersom stansningsprocesserna är automatiserade, vilket gör dem mycket konsekventa och minskar risken för mänskliga fel, kan användarna oftast upptäcka potentiella problem innan skrotbitar tillverkas, för att garantera 100 % godkända detaljer. Men mätning med handmätdon är tidskrävande, repetitivt och beroende av användarens kunskaper - det finns större risk för fel i inspektionsprocessen än i tillverkningsprocessen. Equators repeterbarhet kommer att ändra allt detta.

Equator är ett oberoende och spårbart test av detaljens kvalitet, med den skillnaden att användarna kan använda den, inte bara kvalitetspersonalen – idag går en kvalitetskontrollant runt på fabriken hela tiden och kontrollerar att procedurerna följs och att detaljerna är godkända. Detta utförs med en visuell kontroll följt av att den sista detaljen i varje serie tas med till kvalitetsrummet för en fullständig inspektion. Erfarenheten har visat att om den sista detaljen är godkänd så är hela serien godkänd, men detta innebär ändå en lång kö i kvalitetsrummet.

MODUS Organiser är det perfekta sättet att använda Equator på verkstadsgolvet, det är så enkelt och användbart. Användarna kan välja program och börja kontrollera detaljerna på några sekunder, och kan omedelbart se hur lång tid kontrollen kommer ta på en nedräkningstimer.

Eponsa (Spanien)

Enkel användning på verkstadsgolvet

Equator-systemet innehåller lättanvänd grafisk programvara som heter MODUS™ Organiser, som är utformad så att användare på verkstadsgolvet kan aktivera kontroller, med bara några minuters träning. Denna programvara är viktig för Equators funktion. ”MODUS Organiser är det perfekta sättet att använda Equator på verkstadsgolvet, det är så enkelt och användbart. Användarna kan välja program och börja kontrollera detaljerna på några sekunder, och kan omedelbart se hur lång tid kontrollen kommer ta på en nedräkningstimer. När kontrollen är slutförd ser användaren en tydlig indikation på om detaljen är godkänd eller inte – på kvalitetsavdelningen behöver vi bara hantera misstänkta detaljer, i stället för alla detaljer. Detta har minskat arbetsbelastningen på avdelningen avsevärt”.

Kontrollerad tillgång till program

Mätprogrammen skrivs med Renishaws MODUS-programvara, men tillgången till denna kontrolleras. Som Eponsa säger, ”Det är en mycket god idé att endast programmerare kan skapa och ändra program. Vi kan då använda våra Equator och veta att programmen körs korrekt och att användarna inte gör några ändringar. Vi gör det enkelt för användarna att hitta rätt program i MODUS Organiser genom att inkludera bilder på detaljerna, vilka också visar hur detaljen ska placeras på fixturen. Avsikten är att använda så få fixturer som möjligt, så många detaljer använder varje konfiguration”.

Eponsa, fallstudie - Eponsa producerar alla stansade detaljer för mekanismer för vindrutetorkare

Repeterbarhet i mätningen genom kalibrering

Equator använder jämförelsemetoden med kalibrering och mätning, som är mycket bekant för alla som använder dedikerade mätsystem. En referenskomponent med kända mått används för att nollställa systemet, och sedan görs de följande mätningarna i förhållande till denna detalj. Det viktigaste med Equator-systemet är dess höga repeterbarhet och radikalt annorlunda metrologimekanism, som baseras på en struktur som kallas parallell kinematik. Denna mekanism har låg vikt, vilket möjliggör snabba rörelser, men är ändå mycket styv under jämförande mätning av mått, med en repeterbarhet under ±2 µm. Detta är beprövat på många olika både prismatiska och friformsfunktioner.

Equator hjälper Eponsa att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna

Trycket på underleverantörer inom fordonsindustrin att minska kostnaderna och samtidigt förbättra effektiviteten och kvaliteten kanske verkar motstridigt, men Eponsa tror starkt på att Equator-teknologin är det genombrott de behöver för att hjälpa dem att uppnå detta.

80 % av Eponsas verksamhet är produktion av fordonskomponenter, övriga 20 % är allmän underleverantörsverksamhet inom stansning, svetsning och montering. Att de utvecklar och inför alla sina kvalitets- och tillverkningsprocesser själva är en stor fördel, vilket ger dem fullständig kontroll. Detta inkluderar konstruktion av stansverktyg och svetsnings-/monteringsjiggar.

Eponsa är certifierade enligt ISO-TS16949, en specifik standard för fordonsindustrin, och ISO14001. De levererar direkt till fabriker i hela världen i Mexico, Sydafrika, Tyskland, Ungern, Kina och Korea.

Nedladdningar

  • Case study:  Eponsa - “Equator™ could reduce waiting time to zero, it can gauge difficult features and the price is very competitive”