Hoppa över navigering

Ett nytt uppriktningslasersystem ökar Renishaws utbud av lösningar för maskinkalibrering

Juni 2019

Renishaws nya uppriktningslasersystem XK10 har utvecklats för användning under bygget av och uppriktningen av verktygsmaskiner, vilket ersätter behovet av referensdetaljer. Den kan användas på linjära skenor för att säkerställa att de är raka, fyrkantiga, parallella och jämna, och för att bedöma spindelriktningen och koaxialiteten för roterande maskiner. Dessa faktorer kan mätas och riktas upp med XK10 under bygget, med systemets realtids-display. XK10 är också ett kraftfullt verktyg för att hitta orsaker till fel efter en kollision eller som en del av det regelbundna underhållet.

XK10 kan mäta och rikta upp geometriska och roterande komponenter för maskiner med axellängder upp till 30 m. Den ersätter behovet av referensdetaljer som till exempel granitskivor och teststavar, som är dyra att kalibrera och transportera. Med enkel montering på maskinens styrskenor kan detta enda modulära system möjliggöra snabbare inställning och mätning av maskinen jämfört med traditionella metoder. Komplexa mätningar, som t.ex. parallellitet, förenklas till en snabb tvåstegsprocess, vilket eliminerar begränsningen av avståndet mellan skenorna som finns hos traditionella metoder.

XK10:s intuitiva programvara minskar behovet av operatörer med hög kompetens. Mätningarna registreras digitalt och kan exporteras, vilket ger spårbarhet till internationella standarder, och de kan visas direkt på den robusta displayen.

Renishaws nya uppriktningslasersystem XK10 löser de utmaningar som finns när traditionella referensdetaljer används och är en enda digital lösning för många olika verktygsmaskiner.

För att få veta mer om hur uppriktningslasersystemet XK10 kan förbättra monteringsprocesserna för verktygsmaskiner, besök oss på EMO Hannover 2019, hall 6, monter D48.

Nedladdningar

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vårt Mediacenter.