Hoppa över navigering

EZ-IO automatiseringsprogramvara

Equator™-system kan integreras i celler för transport och robotladdning i smarta fabriker.

Använda EZ-IO för att automatisera Equator-system

Automatiseringspaketet för Equator-mätsystemet består av EQ-IO-gränssnittet och EZ-IO-programvaran, som möjliggör att Equator-system integreras med automatiserad laddning i tillverkningsceller i smarta fabriker. Som exempel kan EQ-IO och EZ-IO användas för att ansluta till ett enkelt transportsystem eller robot, acceptera kommandon för att starta mätningen när en detalj har laddats, växla mätprogram, och tala om för roboten om en detalj har godkänts eller underkänts så att den kan placera detaljen på korrekt plats.

EZ-IO-programvara gör det mycket enkelt för integrerare som skapar automatiserade tillverkningsceller att konfigurera kommunikationen mellan Equator-system och cellens styrsystem.

Intelligenta funktioner såsom exempelvis automatisk referensmätning kan användas med en robot eller transportsystem, som laddar referensdetaljen när Equator-systemet detekterar att temperaturen i verkstaden har ändrats.

En funktion är till exempel möjligheten att integrera med en standardrobot för laddning och borttagning med en fördefinierad sekvens som möjliggör snabb uppstart och robusta kontroller.

I normala applikationer används ofta en trycklufts- eller elektriskt driven fixtur för att säkerställa att detaljen som laddas placeras i korrekt position och orientering för att uppnå mycket repeterbara mätningar. När detaljen har mätts upp signalerar EZ-IO-programvaran om detaljen ligger innanför eller utanför de specificerade toleranserna. Baserat på denna information kan roboten utföra olika åtgärder.

Process Monitor integrerad med EZ-IO

Process Monitor-displayen är inbyggd i EZ-IO, för att underlätta visning av kommunikationen mellan Equator-mätsystemet och den automatiserade cellen, tillsammans med informationen för processtyrning som fås från diagrammet som visar historiken över mätningen.

Integrering med PLC

Om det behövs kan en PLC (Programmable Logic Controller) programmeras för att hantera manuellt val av åtgärder. I detta fal används en knappkonsol för att skicka signaler till Equator att starta mätcykeln. Som ett alternativ kan en knappkonsol anslutas till Equator för att styra laddning och borttagning av komponenter.

EZ-IO Scheduler

EZ-IO Scheduler är en fördefinierad robotsekvens som möjliggör snabb uppstart för integrerare.