Hoppa över navigering

Fallstudier, bilindustrin

Den globala efterfrågan på fordon fortsätter att växa, och fokus ligger på bränsleeffektivitet och avgasrening från både privata och kommersiella transporter. Det finns också ett ökat behov av att producera extremt noggranna och pålitliga tillverkningssystem, med en trend mot automatiserade tillverkningsprocesser för att minska cykeltiderna.

Fler applikationsexempel