Hoppa över navigering

FAQ för kalibrering

Allmänt

Vad är det rekommenderade omkalibreringsschemat för min laserkalibreringsprodukt?

Nedan finns rekommenderade omkalibreringsscheman för enheter när de används i en ”normal” miljö. Kalibrering oftare rekommenderas för enheter som används i extrema miljöer, eller vid misstanke om skador. Kraven i ert kvalitetssäkringsprogram eller nationella/lokala förordningar kan också föreskriva mer frekvent omkalibrering.

Under förvaring, transport och användning av din kalibreringsprodukt får den inte heller utsättas för kraftiga stötar, vibrationer eller extrem temperatur, lufttryck eller luftfuktighet, eftersom detta kan göra kalibreringen ogiltig.

XM-602 år
XL-803 år
XC-801 år
XR20-W3 år
XK102 år
QC201 år

Jag behöver ett nytt kalibreringsintyg, hur får jag tag på ett?

Ersättningsintyg för alla laserkalibreringsprodukter kan köpas genom servicecentret. En liten kostnad tas ut för denna tjänst på grund av administreringsarbetet.

För att få ett ersättningsintyg behöver du kontakta ditt lokala Renishaw-kontor.

När du kontaktar oss, se till att du vet vilken typ av produkt det är, datumet då den senast kalibrerades eller omkalibrerades, och tillverkningsdatumet.

Ersättningsintyget kan skickas i pappersformat eller elektroniskt PDF-format om det behövs omedelbart.

Vad är US FDA accession-numren för att importera laserkalibreringsprodukter till USA?

I enlighet med United States Food & Drug Administration har produkterna som listas nedan tilldelats följande accession-nummer mot Regulations for the Administration and Enforcement of the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968 (Title 21, Code of Federal Regulations, Subchapter J) såsom de gäller för laserprodukter (del 1002).

  • XL-80-laser: 1020567
  • Fleraxlig kalibrator XM-60 och XM-600: 1220576
  • XK10-sändare: 1610149
  • XK10 S-enhet och M-enhet: 1610216

Hur liten är en bågsekund/millirad?

En bågsekund motsvarar 1/3 600-del av en grad.

En millirad är en tusendels radian.

XL-80-hårdvara

Jag får en pirrande känsla när jag hanterar min XL-80. Är detta farligt?

Detta orsakas av en liten elektrisk läckström i den externa strömförsörjningen. Små läckströmmar är vanliga i strömförsörjningar av denna typ. Strömmen är normal och är inte farlig på något sätt, men du kan känna en svag pirrande känsla i fingertopparna när de rör vid laserhuvudets metallyta. Om du oroas av detta kan en alternativ strömförsörjning med en jordanslutning användas (förutsatt att den har samma specifikationer som originalet). Den alternativa strömförsörjningen som vi har använt tillverkas av XP plc. Notera dock att det är en något större produkt än den som för närvarande levereras med XL-80.

Kan XL-80 samla in snabbare än med 50 kHz?

Nej. Den begränsande faktorn för insamlingshastigheten är USB-anslutningen, det är inte en programvarubegränsning.

XR20-W-hårdvara

Optiken är skadad, kan jag byta ut den själv?

Nej, du kan inte byta ut optiken utan att skicka den till Renishaw. Optiken måste placeras i enheten så att den är perfekt parallell med basen på XR20-W för att garantera enhetens noggrannhet.

Om optiken på XR20-W har skads är det också stor risk att höljet och/eller andra delar runt optiken också har skadats. Därför måste de återsändas till Renishaw för en fullständig undersökning, underhåll och omkalibrering, för att säkerställa enhetens noggrannhet.

Måste XR20-W omkalibreras regelbundet?

Ja. Den rekommenderade tiden mellan omkalibreringar är 36 månader för enheter när de används i en ”normal” miljö. Kalibrering oftare rekommenderas för enheter som används i extrema miljöer, eller vid misstanke om skador. Kraven i ert kvalitetssäkringsprogram eller nationella/lokala förordningar kan också föreskriva mer frekvent omkalibrering.

Under förvaring, transport och användning får XR20-W-enheter inte utsättas för kraftiga stötar, vibrationer eller extrem temperatur, lufttryck eller luftfuktighet, eftersom detta kan göra kalibreringen ogiltig.

Kan jag köpa ett batteri lokalt? Vad är referensnumret?

Batteriet i en XR20-W är ett Varta EasyPack XL (uppladdningsbart Li-Polymer) 3,7 V. Tillverkarens detaljnummer är VKB 56446 702 099. Dessa finns tillgängliga via Renishaw eller andra leverantörer. Flera olika laddare finns också tillgängliga.

Köp online

Jag vill använda en alternativ USB-strömenhet men jag får ett felmeddelande. Varför inträffar detta?

USB-strömenheten fungerar inte genom en standard USB-port på en PC, då den inte kan dra tillräckligt med ström. Den måste anslutas till en strömförsörjning som använder nätström. Se till att utrustningen fungerar korrekt genom att endast använda den USB-strömförsörjning och USB-kabel som medföljer, med korrekt märkeffekt för strömförsörjningen på din plats. Ny USB-strömförsörjning och USB-kablar finns tillgängliga från Renishaw.

Vad är batteriets livslängd när XR20-W används?

Normalt räcker batteriet för 3 timmars användning. Om det inte används under en längre tid minskar laddningen i batteriet, så vi föreslår att du laddar batteriet innan användningen och att du växlar mellan de batterier som du använder.

Behåller XR20-W noggrannheten i alla orienteringar?

Ja.

Jag kanske måste använda min XR20-W i andra länder. Är det något speciellt man måste ta hänsyn till vid export/import av enheten?

Det finns inga import/export-frågor att ta hänsyn till när XR20-W-enheten transporteras, då den klassificeras som en ”unrated”-produkt. Använd transportväskan för XR20-W för att skydda den mot stötar, fukt och temperaturvariationer.

Litiumbatterierna som levereras med XR20-W klassas som farligt gods för flygtransporter under IATA Dangerous Goods Regulations (DGR). Det är kundens ansvar att följa dessa bestämmelser. Av säkerhetsskäl måste litiumbatterierna förvaras i väskan och inte i produkten.

Programvara för RotaryXL

Kan jag använda CARTO- eller RotaryXL-programvara med min RX10?

Nej, det är inte möjligt att använda CARTO- eller RotaryXL-programvara för att samla in data med en RX10. LaserXL eller Laser 10 måste användas, beroende på laserenheten. .rta-filerna som skapas kan importeras i CARTO för analys.

Bluetooth-kommunikation för QC20 och XR20

Varför har Bluetooth kort räckvidd?

Den trådlösa räckvidden beror på Bluetooth-enheten i QC20 / XR20-W och dongeln eller den inbyggda enheten i datorn. ”Klass 2”-enheten i QC20 / XR20-W har en angiven räckvidd på 10 meter. Denna ”specificerade räckvidd” beskriver den förväntade prestandan när en ballbar används i en ”bra omgivning”, d.v.s med minimal störning av Bluetooth-radiosignalen mellan ballbaren och dongeln/datorn.

Fysiska hinder i den trådlösa vägen påverkar Bluetooth-räckvidden och skydd på maskinen och även själva datorn kan blockera Bluetooth-signalen. De värsta materialen för Bluetooth-överföring är fibermaterial såsom kontorsväggar och vätskor (en persons kropp är en bra avskärmning).

Det är bra att alltid rikta dongeln mot ballbaren när det är möjligt. En lösning om kommunikationen tappas eller Bluetooth-räckvidden är dålig är att ansluta dongeln till en USB-förlängningskabel. Denna kan sedan placeras närmare ballbaren, eller ännu hellre hängas över maskinens skydd.

Hur väljer jag en USB-dongel?

1. Titta på förpackningen – donglar som nämner Widcomm, Broadcomm eller Blue Soleil kan vara svårare att ställa in, då de är avsedda för användning med en egen stack.

2. Om en dongel levereras utan programvara är den konstruerad för att använda Microsoft-stacken, så det är störst chans att den fungerar ”direkt från lådan” med Ballbar 20- eller RotaryXL-programvara.

Hur kontrollerar jag om jag har Microsoft-stacken installerad?

1. Klicka på startmenyn och välj ”Kontrollpanelen”.

2. I kontrollpanelen, välj ikonen ”system”.

3. Fönstret för systemegenskaperna visas, med flera flikar längst upp.

4. Klicka på fliken ”hårdvara” och klicka sedan på ”enhetshanteraren”.

5. Om enhetslistan visar ”Generic Bluetooth Radio” och ”Microsoft Bluetooth Enumerator” har din dator Bluetooth-funktioner och Microsoft-stacken är installerad.

För mer information om detta ämne, läs vår Applikationsanmärkning: En introduktion till Bluetooth® för QC20-W

Min dator har Bluetooth - behöver jag en dongel?

Om datorer (oftast bärbara) har en inbyggd Bluetooth-enhet är också en stack installerad. Den första åtgärden för varje dator är att installera Ballbar 20-programvaran. När detta är slutfört, sök då efter en QC20 från programvaran. Nu händer en av två saker:

1. Programvaran ansluter till ballbaren och börjar visa ballbaravläsningar live.

2. Ett felmeddelande visas som säger ”Ingen Bluetooth-radio hittades”.

Om ett felmeddelande visas är det mest troligt att detta är på grund av att Bluetooth-enheten inte använder den Microsoft-stack som behövs för att kommunicera med Ballbar 20-programvaran.

Nu finns det två alternativ:

1. Använd en Bluetooth-dongel som använder Microsoft-stacken - detta är den enklaste lösningen.

2. Försök ställa in den interna Bluetooth-funktionen så att den använder en Microsoft-stack. För mer information om detta, kontakta din dators tillverkare. Om din enhet inte kan använda Microsoft-stacken behöver du ändå en dongel.

Användning av Bluetooth-enheter är begränsad i vissa länder. Var kan jag använda QC20 och XR20-W?

På många platser är enheter som använder de radiofrekvenser som används av Bluetooth undantagna från många av de normala förordningar som gäller för radioenheter, och på andra behövs speciell tillåtelse. Se följande supportdokument för uppdaterad information:

Supportdokument: Kalibratorn XR20-W för roterande axlars uppfyllande av förordningar för radioenheter

Supportdokument: Ballbar QC20:s uppfyllande av förordningar för radioenheter

Kan jag ändra strömförsörjningen för XR20-W under ett test?

Nej, det är inte möjligt att byta batteri eller strömförsörjning under ett test.

  • För att byta batteri måste XR20-W tas bort från maskinen och enhetens ström slås av. Detta innebär att en kalibrerings-/referenscykel behövs, och all tidigare insamlad data försvinner.
  • För att växla till en USB-strömförsörjning måste man gå inom arbetsområdet för en maskin som rör sig. Detta är en säkerhetsrisk och avråds starkt från. Dessutom kräver ett byte av strömförsörjning fysisk kontakt med enheten som gör insamlad data ogiltig.

QC20-hårdvara

Kan jag använda laddningsbara batterier i min QC20?

Renishaw rekommenderar att laddningsbara batterier inte används. Kunder som väljer att använda laddningsbara CR2-batterier i sin QC20 ska känna till följande:

1. Om ett laddningsbart batteri används med en QC20 kan bruset som förväntas från enheten vara 2 till 3 gånger högre än med ett nytt CR2-batteri. Den maximala effekten av detta brus ses endast om kunden använder sin ballbar med den maximala samplingsfrekvensen (till exempel ett test med liten radie och hög hastighet) då de kan se 200 till 300 nm brus på diagrammet.

2. Med mindre krävande (och kanske mer typiska) tester minskar detta brus proportionellt; till exempel så ger ett 100 mm test som körs med en matningshastighet på 3 000 mm/min ett brus på ungefär 60 till 70 nm.

3. Vi har utfört färre tester med denna konfiguration och därför är vår förståelse för hur bruset förändras mellan olika batteritillverkare begränsad.

4. Vi rekommenderar att de som vill använda ett laddningsbart batteri i sin QC20 först testar detta med ballbaren på en ballbarkalibrerare för att se om brusnivån är acceptabel för dem.

5. Enligt vad vi vet så innehåller vissa laddningsbara CR2-batterier ingen PTC-enhet (en intern skyddsmekanism mot kortslutning) som skyddar QC20 om det sätts i åt fel håll. Var extremt noggrann med att se till att batteriet sätts i åt rätt håll.

Finns det en rekommenderad orientering för ballbaren när adaptern för små cirklar används? Handboken visar sändarenheten i mitten, men vad händer om den är på spindelsidan?

Det är inte nödvändigt att montera adaptern för små cirklar med en speciell orientering. Orienteringen som visas i handboken rekommenderas eftersom ballbarens tyngdpunkt hjälper till att säkra enheten i fästena. Denna orientering är en bra metod.

Ballbar 20-programvara

Kan jag ändra vridningsvinkeln för partiella bågar och överrörelsevinkeln?

Nej, analysen av partiella bågar fungerar endast med en 220° svepvinkel och 2° överrörelse. Denna kombination är den bästa kompromissen för kollisionssäkerhet och datainsamling

De följande stegen

Om du inte kan hitta ett svar här, skicka din fråga med e-postfrågeformuläret eller kontakta ditt närmaste regionala kontor.