Hoppa över navigering

FAQ för laserpulsgivare

Allmänt

Vad ska jag använda för att rengöra optiken på mitt laserpulsgivarsystem?

Följande tabell visar vad som kan och inte kan användas:

AnvändAnvänd inte
Etanol, metanol, propanol eller kombinationer av dettaAceton
Rengöringsvätska för glasögonSlipande material
Ej slipande, luddfria rengöringsdukarKlorbaserade lösningsmedel
MikrofiberdukarBensin

Har ni möjlighet att leverera ett kalibreringsintyg för mitt laserpulsgivarsystem?

Ja, detta kan specificeras när ett nytt system beställs. Notera att en kostnad tillkommer för denna tjänst.

Jag har tappat bort mitt kalibreringsintyg, kan jag få ett nytt?

Ja, det är möjligt. Kontakta ditt lokala Renishaw-kontor och ge dem serienumret. Notera att en kostnad tillkommer för denna tjänst.

RLE

Ska jag använda ett planspegel- eller retroreflektormål i mina applikationer?

Valet av mål beror på typen av applikation, då båda har sina egna fördelar. En planspegel är mer lämplig för XY-planapplikationer. Retroreflektorer klarar av vinkelrotation bättre än planspeglar och används normalt på linjära axlar.

Varför är lysdioden för axelstatusen fortfarande röd när RLE-systemet är uppriktat?

RLE-system levereras som standard med RLU-DIP-switchinställningarna inställda på ”fel”, och de måste därför konfigureras innan användning (inklusive paritets-switchen).

Vad är den högsta upplösningen som kan uppnås med ett RLE-system?

När RLE används tillsammans med RPI20 är det möjligt att uppnå en upplösning på 38,6 pikometer vid 1 m/s.

Vilka anslutningar behöver jag för att integrera mitt RLE-system?

När ett nytt RLE-system levereras ingår ett anslutningspaket som innehåller alla relevanta anslutningar.

Vilka speglar rekommenderar Renishaw för användning med deras RLE-system?

Renishaw erbjuder ett eget utbud av speglar. Databladet innehåller den relevanta informationen så att du kan införskaffa dina egna speglar om det behövs.

HS20

Är det möjligt att få ett HS10-system reparerat?

Renishaw kan tyvärr inte längre ge support för HS10-enheter (från januari 2016) eftersom dess komponenter är föråldrade. Renishaw har dock ett uppgraderingsalternativ för HS20 med ett sänkt pris. Kontakta ditt lokala Renishaw-kontor för mer information om detta.

Vilken noggrannhet kan uppnås med HS20?

HS20 kan uppnå en noggrannhet på 1 ppm (1 µm/m).

Vilka alternativa kompenseringsalternativ erbjuder Renishaw?

Genom RCU10 är det möjligt att kompensera för luftens temperatur, tryck och luftfuktighet. Dessutom finns funktioner för att kompensera för expansionen av antingen arbetsstycket eller maskinstrukturen på grund av värmeutvidgning.

Vad är den maximala räckvidden för HS20?

HS20 kan uppnå en maximal räckvidd på 60 m när den används med optikpaketet för långa avstånd.

Vilka utmatningsalterntiv finns för HS20?

HS20 har alternativ för både digital inkrementering (RS422 digital kvadratur) och analog inkrementering (1 Vpp – differentierande sinus och cosinus).

Överensstämmelse

Uppfyller Renishaws laserpulsgivarsystem RoHS?

Renishaws laserpulsgivarprodukter har uppfyllt detta från juni 2017. Motsvarande försäkran om överrensstämmelse (DOC) finns på vår produktkvalitet- och överensstämmelsesida.

Uppfyller Renishaws pulsgivare EU-lagstiftningen (CE-deklarationer om överensstämmelse)?

Se sidan Produktkvalitet och överensstämmelse.

De följande stegen

Om du inte kan hitta ett svar här, skicka din fråga med e-postfrågeformuläret eller kontakta ditt närmaste regionala kontor.