Hoppa över navigering

Farmaceutisk analyserare RA802

Renishaws farmaceutiska analyserare RA802

Renishaws farmaceutiska analyserare RA802 tar forskningen till en högre nivå när det gäller vibrationsspektroskopiteknik.

Tre av de vanligaste klagomålen på konventionella system för Raman-mikroskopi och infraröd mikroskopi (IR-mikroskopi) är provfokus, analysens tidsåtgång och användarvänligheten.

Den farmaceutiska analyseraren RA802 kombinerar Renishaws märkesskyddade LiveTrack™- och StreamLine™-teknologi för att skapa kemiska bilder upp till 150 gånger snabbare än med konventionella metoder, samtidigt som fokus behålls – vilket säkerställer att avbildningen av läkemedelstabletter har hög kvalitet.

Med den minimalistiska designen har RA802 oöverträffad hastighet och användarvänlighet jämfört med andra system för kemisk avbildning.

Hur RA802 löser problemen med begränsningarna hos konventionella metoder för kemisk avbildning

Problem med konventionella system

Lösningar som tillhandahålls av RA802

ProvfokuseringHitta fokus…
 • Farmaceutiska prover är ofta ojämna eller krökta
 • Med konventionella metoder för Raman- och infraröd mikroskopi måste användaren fokusera på provytan manuellt innan mätningen påbörjas, men även om provet är bara lite ojämnt eller krökt så tappar mikroskopet snabbt fokus när fokusdjupet ligger på några mikrometer.
 • Detta leder till att bilderna blir oskarpa och har låg kvalitet

LiveTrack – världsledande fokusspårningsteknologi

 • RA802:s LiveTrack flyttar automatiskt provet längs x-, y- och z-axeln under mikroskopets objektiv för att behålla fokus under hela mätningen, vilket ger kemiska bilder med högsta kvalitet över hela provet
 • Bildkvaliteten påverkas aldrig
AnalyshastighetTidsförlust…
 • Konventionella Raman-mikroskopisystem utför något som kallas en punktmätning
 • Under en punktmätning samlas individuella Raman-spektra in vid fördefinierade steg längs provets yta
 • Detta tar lång tid – äldre punktmätningssystem behövde köras över natten och kunde ändå bara samla in spektra över ett litet provområde
 • Punktmätningar ökar också risken för skador på provet genom att en högeffektslaser fokuseras på en punkt som bara är några mikrometer stor
StreamLine - världens snabbaste lösning för tablettmappning…
 • I stället för att fokusera lasern på en enda punkt sprider StreamLine ut lasereffekten över en fokuserad laserlinje på 90 µm
 • Med StreamLine kan detektorn samla in signalen när provet flyttas genom laserlinjen, vilket ökar avbildningshastigheten och minskar risken för skador på provet
 • StreamLine kan nå insamlingshastigheter på 1 500 spektra per sekund, vilket minskar analystiden
Enkel användningKämpa mot komplexiteten…
 • En av de viktigaste faktorerna för ett medicintekniskt laboratorium som utvärderar investeringar i utrustning är arbetskostnaden för personalen som ska använda utrustningen
 • Raman-avbildning har historiskt setts som en mycket specialiserad metod, som kräver en speciellt utsedd användare för att använda och underhålla utrustningen
 • Om denna användare slutar kan instrumentet drabbas av långa stilleståndstider innan en ny användare har utbildats
Designad för enkelhet…
 • RA802 har förenklat Raman-avbildningen dramatiskt
 • RA802 är lämplig att användas av alla, från tekniker till seniora forskare
 • Hårdvaran drivs helt av programvara med minimalt behov av ingrepp från användaren
 • RA802 är utvecklad för att användas i en öppen laboratoriemiljö med flera användare med minimal träning, vilket nästan helt eliminerar instrumentets stilleståndstider
UpplösningI väntan på upplösningen…
 • Proverna kan verka vara homogena med en längdskala på tiotals till hundratals mikrometer, men kanske är heterogena i vissa områden när skalan är få eller ett ensiffrigt antal mikorometer
 • När man letar efter spår av orenheter är upplösningen nyckeln till att identifiera inverkan av små mängder material
 • Konventionell avbildningsteknologi som exempelvis IR-mikroskopi är begränsad till en upplösning på tiotals mikrometer på grund av detektorns känslighet och ljusets våglängd
 • Traditionella Raman-system begränsades av låg analyshastighet som innebar att det tog för lång tid att bygga upp en högupplöst bild – det enda sättet att minska analystiden var att minska upplösningen

Varför kompromissa?

 • RA802:s LiveTrack och StreamLine innebär att provanalysen går snabbare än någonsin
 • En hel tablett kan mappas på så kort tid som 5 minuter med låg upplösning och på bara 2 timmar med den högsta upplösningen
 • De lägre laservåglängderna som används med Raman-spektroskopi innebär att upplösningen kan vara så hög som 1 µm per pixel – så att forskarna verkligen kan förstå provets lokala heterogenitet
Batch-mappningMinimera ingrepp från användaren…
 • Traditionella kemiska avbildningssystem är instrument för enstaka prover
 • När analysen är slutförd måste användaren ta ut det gamla provet och sätta i det nya provet innan nästa körning kan startas
 • Detta tar tid och förhindrar att användaren kör stora serier med flera prover
Lösningen för den upptagna forskaren…
 • Med batch-mappning kan användaren programmera flera prover för att köras flera gånger efter varandra, så att användaren kan lägga sin tid på att göra något annat
 • Renishaw tillhandahåller specialanpassade tablettformar som är specifika för användarens prover
 • Dessa former håller proverna på plats medan programvaran enkelt går från ett prov till nästa när varje körning är slutförd
Raman-avbildning, som också kallas Raman-mappning, är en metod som kompletterar IR-mikroskopi och XRD. Även om alla metoder har fördelar och nackdelar så har Raman-mappning – såsom det används i den farmaceutiska analyseraren RA802 – ett antal fördelar över dessa alternativa metoder:
Raman-avbildning (RA802)Infraröd mikroskopiXRD
Lämpligt för blandade material


Ytavbildning (mappning)


Polymorf identifiering
Grova/ojämna ytor


Hög upplösning (1 µm per pixel)
Hastighet
Enkel användning
Batch-mappning
Kontaktfri
Icke-destruktiv

Gratis provanalys:

Om du är intresserad av det du har sett, kontakta oss och begär en demonstration. Vi utför gärna en gratis utvärdering för att validera RA802 för dina prover, så att du kan vara säker på att metoden fungerar och att ditt köp av ett instrument inte innebär några risker.

Jag vill veta mer!

Om du är intresserad av att lära dig mer om hur RA802 kan hjälpa till med dina provanalyser, skicka ett meddelande med din fråga till den som hanterar ditt område.

Överensstämmelse

Klass 11 laserprodukt (klass 3B tillgänglig på begäran)

1Enligt definitionen i IEC 60825-1:2014

Se framtiden för kemisk avbildning

Nedladdningar: Farmaceutisk analyserare RA802

 • Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser [en]

  The RA802 Pharmaceutical Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines formulation analysis. It is easy to use, yet gives rich chemical information. Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species. With unique LiveTrack™ focus-tracking technology, it can efficiently analyse uneven, curved, or rough surfaces at incredible speeds and without any sample preparation.

 • Application note: New methods for determining content uniformity of formulations Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]

  The uniformity of a drug product’s contents is a parameter that requires constant monitoring. It is important from a handling/processing standpoint, and it is of the utmost importance for patient safety to ensure that the correct dose is delivered every time.

 • Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]

  The stability, bioavailability and processability of an active pharmaceutical ingredient (API) are key to a candidate molecule’s ability to be developed into a commercially viable product, sometimes referred to its ‘drugability’. Characterising the polymorphism of APIs has become an important consideration in this process.

 • Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem [en]

  This note looks at incidences of polymorphism in drug development including advantages and challenges. It also examines a trial between manufacturers, where Renishaw’s Raman instruments were used by a leading pharmaceutical company in an attempt to prove infringement by a generic competitor.

 • White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines [en]

  Identifying counterfeit drugs has become an area of increasing focus for regulatory authorities and also for pharmaceutical companies. Raman spectroscopy is highly specific and can differentiate between materials with similar chemical structures. This specificity makes Raman well-suited to identifying counterfeits which often use similar components to the reference product.

 • White paper: Methods for deformulating drugs White paper: Methods for deformulating drugs [en]

  In this white paper we look at reverse engineering existing drug products using Raman imaging. We show that the Renishaw RA802 Pharmaceutical Analyser can be used to successfully characterise innovator and generic products and facilitate deformulation activities, and can characterise the components, concentrations, particle sizes and distributions of the innovator formulation, allowing generic followers to adjust their processes in order to create equivalent products, or products which are strategically different.

 • Technical note: LiveTrack focus-tracking technology Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]

  LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images. It is used in Renishaw’s inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, and RA802 and RA816 analysers.

Senaste nytt om RA802

Renishaws farmaceutiska analyserare RA802

Renishaw, det globala teknologiföretaget, är glada över att tillkännage att deras farmaceutiska analyserare RA802 har tilldelats priset för bästa laboratoriemätutrustning under Eurolab 2017.

Renishaws fokusspårningsteknologi LiveTrack™ vinner ett pris

Renishaw, det globala teknologiföretaget, är glada över att ha vunnit ett pris för sin fokusspårningsteknologi i realtid för Raman-avbildning - LiveTrack.