Hoppa över navigering

FASTRACK™ är ett nytt linjärt pulsgivarskalsystem som kombinerar hög noggrannhet med ett mätskalesystem som är både smidigt och robust.

FASTRACK skenmonterat linjärt pulsgivarskalsystem

FASTRACK™ linjära pulsgivare och skalsystem FASTRACK är ett revolutionerande skenmonterat linjärt pulsgivarskalsystem från Renishaw. Systemet ger en noggrannhet på ±5 µm/m med robustheten hos rostfritt stål. Pulsgivarsystemet installeras snabbt och enkelt.

FASTRACK-systemet består av två miniatyrstyrskenor och är avsett för tillämpningar som kräver hög noggrannhet samtidigt som systemet behöver flyttas på enkelt sätt. Dessa håller fast Renishaws nya lågprofilskalor (tvärsnitt 8 x 0,2 mm) så att de kan expandera fritt i sin egen takt, med sin egen värmeexpansionskoefficient med näst intill noll hysteres (till exempel mindre än en mikron på en centralt fastspänd två (2) meter lång axel över hela drifttemperaturintervallet). Vid eventuella skador kan skalan dras ut från uppstyrningsskenorna och bytas ut snabbt, även vid begränsad åtkomlighet, så att maskinens stilleståndstider kan förkortas.

Absolut och inkrementerande skala

FASTRACK kan användas med Renishaws inkrementerande RTLC-mätskala och superkompakta TONiC™-läshuvud, eller RESOLUTE™ linjära absoluta pulsgivare och RTLA absoluta mätskalor. I båda fallen har pulsgivarna avancerad optoelektronik som pressar ned upplösningarna till 1 nm, ett lågt SDE-fel (sub-divisional error) och mycket låga störningar (jitter), vilket sammantaget ger jämnare hastighetsreglering och helt fast lägesstabilitet. 

Enkel installation och enkelt byte av skala

Renishaws linjära pulsgivar-/mätskalesystemFASTRACK är också extremt lätt att installera. De självhäftande uppstyrningsskenorna har integrerade färdiginriktade blinddistanser som tas bort med ett handverktyg efter montering vid axlarna. Skalan matas sedan in från vardera änden och låses vid substratet vid en enda referenspunkt var som helst längs axeln, med hjälp av cyano-akrylatbaserat lim. För inkrementerande installationer som bygger på TONiC RTLC kan gränslägesmagneter och ett referensmärke (RTLC-skalan har flera IN-TRAC™-referensmärken med regelbundna intervall) kan också monteras vid FASTRACK och en skruvklämma finns också som ett alternativ till limförband.

FASTRACK™ linjära pulsgivare på rulleFASTRACK på rullar kan kapas till lämpliga längder för att minimera lager och ledtider. Mätning och kapning görs mycket enkelt genom generösa toleranser och en bänkmonterad giljotin (som också kan beställas från Renishaw). Den här flexibiliteten gör det nya linjära pulsgivarskalsystemet idealiskt för stora maskiner som behöver demonteras i sektioner för transport till sin installationsplats: du kan helt enkelt använda separata delar av FASTRACK och låta skalan gå över förbindningarna (gapen kan vara upp till 25 mm), och vara säker på att skalan kan installeras, tas bort och återinstalleras så många gånger som behövs. 

Mängder av användningsområden

Det linjära pulsgivar-/skalsystemet FASTRACK kan användas i många tillämpningar. Några exempel är tillverkningsmaskiner för platta bildskärmar, linjära motorer med aluminiumsubstrat, tillverkning av fotoelektrisk utrustning, axlar som utsätts för potentiella skador, stora koordinatmätmaskiner och övriga maskiner där skalan måste installeras/demonteras för transport, eller andra tillämpningar där värmeexpansion hos skalan måste ske oberoende av maskinstrukturen.

Precis som alla andra pulsgivare från FASTRACK så har även det här systemet stöd genom ett snabbt och engagerat sälj- och supportnätverk. Precis som Renishaws TONiC- och RESOLUTE-pulsgivarsystem uppfyller även de här modellerna de strängaste miljöstandarderna och klarar kraven i både WEEE och RoHS.