Hoppa över navigering

Gruvdrift, kartläggning och stenbrytning

Lasermätning i extrema miljöer

Då efterfrågan på material fortsätter att öka i hela värden kan kraven på mer effektiv utvinning bara öka. Tillsammans med strikta säkerhetskrav, vilket kräver noggranna, kostnadseffektiva och spårbara processer, och den ofta krävande terrängen, hjälper vi till att ge ledningen för gruvor och stenbrott den nyckeldata de behöver för att planera arbetet och maximera produktiviteten. Centralt för detta är våra laserskanning- och mätsystem, som ger ny undersökningskapacitet i tuffa miljöer.

Vill du veta mer om våra produkter för denna bransch?

Laserskanningssystem