Hoppa över navigering

Heltäckande utbud

Renishaw tillhandahåller mätspetsar för olika behov och uppgifter, förutom, men inte begränsat till, kompatibilitet med prober från Zeiss och FARO.

Mätspetsapplikation

Renishaw erbjuder ett heltäckande sortiment av precisionstillverkade mätspetsar och mätspetstillbehör för användning med våra mätsystem för koordinatmätmaskiner, verktygsmaskiner, skannande prober och Equator™-mätsystem.

Välja mätspetsar för skanning

Valet av rätt mätspets för att skanna och digitalisera detaljer på koordinatmätmaskiner och verktygsmaskiner är avgörande.

Välj rätt mätspets för din applikation

Valet av scanningmätspets beror på scanningtillämpningen och den typ av scanningprob som används. Använd en mätspets med samma diameter som det färdiga skärverktyg som används för att framställa detaljen.

Håll mätspetsen så kort som möjligt för att utvika allt för mycket böjning, men se till att den är tillräckligt lång för att förhindra scanning på skaftet.

Tillämpningsbeaktanden

Med punktmätningar kommer kulan endast i kontakt med komponentens yta under en mycket kort tid. Skanning är annorlunda eftersom kulan glider längs arbetsstyckets yta. Eftersom kontakten är kontinuerlig finns det en långvarig glidningskontakt mellan mätspetsens kula och ytan på arbetsstycket.

Renishaw har bedrivit omfattande forskning för att undersöka interaktionen mellan kulans material och ytan på arbetsstycken. Alla testerna med kulans material har visat att material ansamlas på kulans ytor. Mellan inspektionerna rekommenderar vi att kulorna rengörs med en torr, luddfri duk så att inga avlagringar finns kvar.

Slipslitage (skanning av slipande material)

Om, till exempel, komponenter tillverkade av gjutjärn mäts kan både mätspetsens kula och ytan på arbetsstycket utsättas för slitage från slipning. Små partikelavlagringar kan orsaka små repor på mätspetsens kula och ytan på arbetsstycket. Vi rekommenderar mätspetsar med zirkoniumkula för denna typ av applikationer för att minimera denna effekt.

Vidhäftningsslitage (skanning av aluminiumdetaljer)

När en rubinkula används för att skanna en aluminiumyta attraherar de två materialen varandra. Materialet överförs oftast från den mjukare till den hårdare ytan. Detta innebär att aluminium avlagras på kulans yta, och aluminiumbeläggningen kan ses tydligt efter bara 100 m kontinuerlig mätning med en enda kontaktpunkt på mätspetsens kula. Vi rekommenderar mätspetsar med kiselnitridkula för denna typ av applikation. Detta material stöter bort aluminium, så avlagringseffekten inträffar sällan.