Hoppa över navigering

HSI

CNC-verktygsmaskiner, eller slipmaskiner som använder Rengage™ eller standardprober för inspektion av arbetsstycken, behöver en gränssnittsenhet för att konvertera signalerna från proben till spänningsfria solid state relay (SSR)-utmatningar för överföring till CNC-maskinens styrenhet. Den maximala driftströmmen för SSR-utmatning är 50 mA.

Datablad

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE