Hoppa över navigering

IMM/IMP-moduler för induktiv överföring

Induktivt överföringssystem som tillhandahåller både ström och tvåvägskommunikation till och från inspektionsprober på CNC-fleroperationsmaskiner och svarvar.

Induktiv överföring är endast lämpligt för OEM-integrering på verktygsmaskiner

Datablad

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE