Hoppa över navigering

ING Yngve EGE AS blir vår senaste Renishaw Channel-partner

11 juni 2022

Leverantören av skärverktyg blir premiumpartner för Norge

Renishaw, ett av världens ledande företag inom precisionsteknik och Vetenskapsteknologi, har utsett ING Yngve EGE AS - den norska leverantören av skärverktyg från Oslo, till sitt Channel partnerprogram.

Partnerskapprogrammet innebär att ING Yngve EGE AS blir en premiumpartner, och får på så sätt tillgång till Renishaws portfölj med maskinverktyg, CMM, mätspetsar, kalibrerings-, mät- och fixturprodukter. Detta företag hjälper leverantörer och slutanvändare i hela Norge i olika marknadsbranscher inklusive skärverktyg, hållverktyg, mätverktyg samt skärvätskor för metallarbeten.

Renishaws partnerprogram Channel har som syfte att kontinuerligt förbättra standarden hos den lokala kundtjänsten och produktsupporten i försäljningsregionen Europa, mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi väljer noga ut partnerföretag utifrån deras branschspecifika erfarenhet och kompetens inom områdena spjutspetsmetrologi och tillverkning.

Gunnar Rustad, VD för ING Yngve EGE AS säger, ”Ing Yngve Ege och övriga verkstadsföretag i Ege Group: Nor-Swiss, HTS-Verktøy, Metall-Maskin, Digernes och Helge Karlsen Verktøy og Maskin. Detta betyder att vi som Channel Partner kommer att erbjuda våra kunder tillgång till högteknologisk kompetens inom processtyrning och mätning. Vi hjälper Norges industri att uppnå till nya höjder genom att säkerställa att deras produktion är så optimal som möjligt. Genom att säkerställa maskinernas mätprocess, fångas alla avvikelser upp och korrigeras direkt. Detta bidrar till ökade drifttider på maskinerna genom att kunna använda fler timmar per dag, bättre produktflöden, kortare ledtider, mindre produktionsbortfall, reducerat antal flaskhalsar, vilket i sin tur leder till en bättre ekonomi. De data som samlas in genom mätning i maskinerna kan över tid bidra till optimerade processer, ökad kompetens samt förståelse för produktionen. På så sätt kan Renishaw kan vara en viktig aktör för att hjälpa företag att sträva mot industry 4.0 och en ökad digitalisering.

Channel Partner-avtalet betyder att vi i Ege-Gruppen får en särskild kunskap om Renishaws produkter. Fler anställda från Ege-Gruppen medverkar i utbildningar hos Renishaw vilket säkerställer att vi utökar vår kompetens.
Eftersom fler anställda från Ege-Gruppen får kvalificerad utbildning, kommer alla våra företag att kunna erbjuda en hög professionell kompetens.

Vi ser fram emot detta stimulerande arbete tillsammans med Renishaw och våra kunder.
Det finns tveklöst en stor potential för fininställning av avancerade bearbetningsprocesser, som vi ser hos våra kunder idag”

För mer information, besök www.renishaw.se

Downloads

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vår Mediacentral.