Hoppa över navigering

Inkrementerande optiska linjära pulsgivare och rotationspulsgivare ger nu 1 nm upplösning och ultralåga positionsstörningar

Renishaw, ett världsledande företag inom mät- och givarteknik, lanserar nu nya versioner av den framgångsrika TONiC™ serien inkrementerande pulsgivare med 1 nm och 2 nm upplösning.

TONiC™ linjär pulsgivare med gränssnitt, RSLM- och RGSZ-skala Renishaw, ett världsledande företag inom mät- och givarteknik, lanserar nu nya versioner av den framgångsrika TONiC・serien inkrementerande pulsgivare med 1 nm och 2 nm upplösning. De nya linjära pulsgivarna och rotationspulsgivarna med den nya högre upplösningen innefattar ett vanligt TONiC-läshuvud och nya gränssnitt (Ti20KD för 1 nm eller Ti10KD för 2 nm) som använder höga interpolationshastigheter för att uppnå mycket fin upplösning. TONiC ger låga optiska störningar och överlägsen fotometri, vilket har kombinerats med avancerad filtrering inom gränssnitten Ti20KD/Ti10KD för att minska jitter (störningar vid rapporterad position) till en imponerande låg nivå på endast 0,51 nm RMS.

Betydligt förbättrad positionsstabilitet

Typisk jitterkurva för TONiC™ inkrementerande pulsgivare (T1000 läshuvud med Ti20KD-gränssnitt) Lägre jitter och ökad upplösning ger en pulsgivare som ger betydligt förbättrad positionsstabilitet och bättre varvtalsreglering vid låga varvtal. Förutom dessa fördelar tillkommer även fördelarna med den dynamiska signalkonditionering vilken medföljer som standard för alla TONiC-läshuvuden.

TONiC inkrementerande pulsgivare på 1 nm och 2 nm ger samma fördelar som en specialgivare på 20 mikron – enkel inställning, stryktålighet och överlägset skydd mot smutsinträngning, och de kan samtidigt ge liknande upplösningar och störningsnivåer som specialgivare med mycket finare upplösningar.

Många varianter av linjära och roterande skalor

Den linjära TONiC-pulsgivarvarianten finns även med omfattande skalalternativ. RGSZ är den senaste utvecklingen av Renishaws välkända guldbandskala, nu med IN-TRAC™ optisk referensmärkning. RELM Invar® erbjuder ”noll” värmeexpansion och ±1 µm noggrannhet vid längder upp till 1 130 mm, medan RSLM i rostfritt stål ger hög prestanda på långa axlar och betydligt bättre robusthet än glasskalor. Den totala noggrannheten är ±4 µm över 5 m, och längder upp till 10 m finns tillgängliga. För snabb och enkel installation finns även det nya linjära pulsgivar-/skalsystemet FASTRACK™ som levereras med en lågprofilbandskala typ RTLC, som ger en noggrannhet på ±5 µm/m.

Vi erbjuder även många olika roterande pulsgivare (vinkelgivare) med RESM-ringar med standarddiametrar från 52 mm till 550 mm, och det finns även större storlekar. För ännu högre prestanda finns REXM-ringpulsgivare med ultrahög noggrannhet där den totala installerade noggrannheten är bättre än ±1 bågsekund på ringdiametrar som är större än 100 mm, när dessa används med dubbla läshuvuden.

Gränssnitten har uppkallats efter sina interpolationsfaktorer: Ti20KD står för 20k digital interpolation (post-kvadratur), vilket innebär 1 nm upplösning.

Såsom alla Renishaws givare, har även TONiC-givarna ett snabbt och engagerat sälj- och supportnätverk som stöd. Produkten uppfyller även de strängaste miljöstandarderna och klarar kraven i både WEE och RoHS.

Invar® är ett registrerat varumärke för Arcelor Mittal

Läs mer om TONiC-givarsystem