Hoppa över navigering

Jobbkontaktprober

För inspektion av arbetsstycken och inställning av jobb på manuella verktygsmaskiner.

Speciellt konstruerad för manuella verktygsmaskiner.

Överlägsen kommunikationskapacitet.

Enastående prestanda för färre kassationer och högre vinster.

Robust och repeterbar

Jobbkontaktprober är inspektionsprober konstruerade speciellt för användning med manuella verktygsmaskiner och är idealiska för inställning av arbetsstycken och enkla kontroller.

Två versioner av jobbkontaktprober finns tillgängliga, och båda använder Renishaws beprövade kinematiska mekanism för att säkerställa robust och repeterbar återgång.

  • JCP1 finns tillgänglig med skaft i metriska och brittiska måttenheter och använder elektrisk konduktivitet för att avkänna kontakt med ett metalliskt arbetsstycke: när mätspetsen får kontakt med ytan tänds en LED.
  • JC30C-varianten har en kabelanslutning till digitala räknare med ingångar för kontaktsensorer.

Egenskaper och fördelar

  • Beprövad kinematisk konstruktion.
  • Kabelfri för obegränsad maskinförflyttning och enkel installation.
  • Kostnadseffektiv inspektion av arbetsstycken.
  • 1 μm 2σ repeterbarhet.

Support-information

Vårt utbud av mjukvara för prober

Följande mjukvarupaket kan användas för att programmera probningsrutiner för inspektion och inställning av arbetsstycken på CNC-fleroperationsmaskiner.

  • GoProbe – paket på instegsnivå för enkla rutiner för inställning av arbetsstycken och verktyg.
  • Inspection Plus – en integrerad svit av inspektionscykler inklusive vektormätning.
  • Productivity+™ Active Editor Pro – ett PC-baserat programvarupaket med grafiskt användargränssnitt, där användarna kan välja mått direkt från en importerad CAD-modell.

Certifikat om överensstämmelse för produkterna finns i vårt bibliotek för teknisk support.

Litteratur för JCP-användare