Hoppa över navigering

Kalibreringshårdvara

Renishaw tillhandahåller laserinterferometer- och ballbarsystem för heltäckande noggrannhetsbedömning av verktygsmaskiner, koordinatmätmaskiner (CMM) och andra positionskritiska rörelsesystem.