Hoppa över navigering

Viktiga användningsområden - bromsok

Förbättra processtyrningen och minska inspektionskostnaderna med Equator™-mätsystem

Bromsok

Om du använder Equator-mätsystem vid bearbetningen av detaljer, som t.ex. bromsok, kan du märkbart förbättra din tillverkningsprocess:

  • Reducera kostnaden per detalj tack vare reducerade inspektionstider och högre precision.
  • Inspektera 100 % av de detaljer som tillverkas för full spårbarhet och tillförlitlighet genom hela din tillverkningsprocess.
  • Implementera automation med hög precision på ditt verkstadsgolv med Equator flexibla mätsystem.

Läs hela fallstudien för att få mer information