Hoppa över navigering

Kompakt beröringsprob för hög noggrannhet på många olika fleroperationsmaskiner

Kompakt prob med hög noggrannhet för 3D-mätning på många olika fleroperationsmaskiner.

RMP600 Renishaw RMP600 är en kompakt beröringsprob med hög noggrannhet och radiosignalöverföring, som erbjuder alla fördelarna med automatisk uppsättning, plus förmågan att mäta komplexa 3D-detaljgeometrier på alla sidor av fleroperationsmaskiner. Med sin stadiga konstruktion, den väl beprövade halvledarelektroniken och störningsfri signalöverföring, så är beröringsprov RMP600 också lämpad för de allra mest krävande maskinmiljöerna.

Trådtöjningsteknikens fördelar

Med Renishaws patenterade RENGAGE™-trådtöjningsgivarteknologi kan beröringsproben RMP600 uppnå mycket högre noggrannheter än vad som är möjligt med en vanlig mekanisk prob, vilket gör enheten lämplig för en mängd olika applikationer där högprecisionsmätning är ett måste. RENGAGE™-teknologin kombinerar en patenterad avkänningsmekanism med avancerad elektronik för att uppnå submikron-3D-probprestanda på konturerade ytor, också med långa mätspetsar.

Genom att använda trådtöjningsgivare kan RMP600 dessutom lösa ut vid mycket små och väldefinierade kontaktkrafter vilket ger liten böjning av mätspetsen, försumbar för-rörelse och följaktligen högre noggrannhet. Trots denna precision äventyras inte den totala stadigheten, med beständighet mot stötskador på samma nivåer som för Renishaws andra marknadsledande verktygsmaskinsprober.

Tillförlitlig radioöverföring

Beröringsprob RMP600 använder Renishaws beprövade frekvensbytarsystem (FHSS) för sändning, som nu används i tusentals tillämpningar världen över med den prisbelönta beröringsprob RMP60. Till skillnad mot konventionella radioöverföringssystem använder RMP600:s FHSS-överföringssystemet inte en egen radiokanal. I stället så ’hoppar’ proben och mottagaren tillsammans genom en frekvenssekvens, vilket gör det möjligt för flera probsystem och annan industriell utrustning att samexistera på ett tillförlitligt sätt.

RMP600 Tillsammans med en RMI-mottagare överförs RMP600:s signaler långa sträckor med försumbara störningsrisker. FHSS-överföringen för prober innebär att RMP600 och RMI kontinuerligt byter frekvens-, synkront med varandra, när de väl matchats ihop, så att kommunikationen kan ske utan störningar. Radion "slås på" via en M-kodsignal. Systemet uppfyller krav enligt radiobestämmelser inom EU, USA, Japan, Canada, Schweiz, Australien och många andra länder.

3D-prestanda med hög noggrannhet

Beröringsprob Renishaw RMP600 erbjuder en oöverträffad kombination av storlek, noggrannhet, tillförlitlighet och tålighet och medger, för första gången, probning med höggradig noggrannhet på stora fleroperationsmaskiner eller andra maskiner där siktlinjeproblem påverkar överföringen av den optiska signalen. Probens storlek gör att den kan nå ytor skurna med korta verktyg, och har Renishaw beröringsprobers alla standardfördelar, inklusive kortare uppsättningstider, minskade kassationer, lägre fixturkostnader, bättre processtyrning samt superb 3D-prestanda för hög noggrannhet på maskinmätning.

 

Hela artikeln

Ladda ner redigerare

Bilder