Hoppa över navigering

Lämplig prob med standardnoggrannhet för medelstor HMC med dubbelspindel

OMP60

OMP60 optical probe Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP60

Alternativ

OMP40-2

OMP40-2

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP40-2

RMP60

RMP60

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

ANMÄRKNING: För maskiner med dubbla spindlar kan du endast använda alternativen Spin On (Rotation på) eller Shank On (Skaft på) när en radioprob används på båda spindlarna.

RMP60

RMP40

RMP40 radio probe

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

ANMÄRKNING: För maskiner med dubbla spindlar kan du endast använda alternativen Spin On (Rotation på) eller Shank On (Skaft på) när en radioprob används på båda spindlarna.

RMP40

 

Nedladdningar