Hoppa över navigering

Lämplig prob med standardnoggrannhet för små HMC med dubbelspindel

OMP40-2

OMP40-2

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP40-2

Alternativ

OMP60

OMP60 optisk prob

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP60

RMP60

RMP60

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

ANMÄRKNING: För maskiner med dubbla spindlar kan du endast använda alternativen Spin On (Rotation på) eller Shank On (Skaft på) när en radioprob används på båda spindlarna.

RMP60

RMP40

RMP40 radioprob

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

ANMÄRKNING: För maskiner med dubbla spindlar kan du endast använda alternativen Spin On (Rotation på) eller Shank On (Skaft på) när en radioprob används på båda spindlarna.

RMP40

 

Nedladdningar