Hoppa över navigering

Lämplig prob med standardnoggrannhet för små multifunktionsmaskiner

OMP40-2

OMP40-2

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP40-2

Alternativ

OMP40M

OMP40M med LP2

Modell OMP40M är en produkt som möjliggör probkontroll av detaljegenskaper som skulle vara oåtkomliga för standardmodellen OMP40-2. Det möjliggör passing av adaptrar, förkängningar och Renishaw's LP2 beröringsprob.

OMP40M

OMP60

OMP60 optisk prob

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP60

 

Nedladdningar