Hoppa över navigering

Lämplig prob med standardnoggrannhet för små VMC

OMP40-2

OMP40-2

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP40-2

Alternativ

Primo Radio Part Setter

Primo Radio Part Setter

För inspektion av arbetsstycken och inställning av jobb på små till medelstora fleroperationsmaskiner.

Primo Radio Part Setter

RMP40

RMP40 radioprob

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

RMP40

OMP60

OMP60 optisk prob

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP60

RMP60

RMP60

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

RMP60

 

Nedladdningar