Hoppa över navigering

Lämplig prob med standardnoggrannhet för små VMC med dubbelspindel

OMP40-2

OMP40-2

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP40-2

Alternativ

OMP60

OMP60 optisk prob

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med optisk överföring.

OMP60

RMP40

Extremt kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

RMP40 radioprob OBSERVERA: För maskiner med dubbla spindlar kan du endast använda alternativen Spin On (Rotation på) eller Shank On (Skaft på) när en radioprob används på båda spindlarna.

RMP40

RMP60

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

RMP60

ANMÄRKNING: För maskiner med dubbla spindlar kan du endast använda alternativen Spin On (Rotation på) eller Shank On (Skaft på) när en radioprob används på båda spindlarna.

RMP60

 

Nedladdningar