Hoppa över navigering

Lämplig prob med standardnoggrannhet för stora VTL

RMP60

RMP60

Kompakt kontaktprob med standardnoggrannhet med radioöverföring.

RMP60

Alternativ

RMP60M

RMP60M

Modell RMP60M är en produkt som möjliggör probkontroll av detaljegenskaper som skulle vara oåtkomliga med standardmodellen RMP60. Det möjliggör passing av adaptrar, förkängningar och Renishaw's LP2 beröringsprob.

RMP60M

RLP40

RLP40

RLP40 är en produkt som använder den nya FHSS-tekniken (Frequency Hopping Spread Spectrum – frekvenshoppning) för radioöverföring i svarvningsmiljön

RLP40

RMP40M

RMP40M med LP2

Modell RMP40M är en produkt som möjliggör probkontroll av detaljegenskaper som skulle vara oåtkomliga med standardmodellen RMP40. Det möjliggör passing av adaptrar, förkängningar och Renishaw's LP2 beröringsprob.

RMP40M

OLP40

OLP40

OLP40 kan använda Renishaws egna eller modulerade optiska signalöverföringssystem utan att kompromissa med mätprestandan. När systemet används med gränssnittsenheten OMI-2T kan två OLP40-enheter användas på samma fleroperationsmaskin.

OLP40

 

Nedladdningar