Hoppa över navigering

Laserbaserat verktygsigenkänningssystem ger snabb detektering av verktygsbrott

Nytt laserbaserat verktygsigenkänningssystem ger snabb detektering av verktygsbrott

TRS2-kylvätska Renishaws verktygsigenkänningssystem TRS2 är en kostnadseffektiv lösning för tillförlitlig och snabb detektering av verktygsbrott på många olika verktygsmaskiner och verktygstyper, vilket eliminerar de problem som orsakas av verktygsbrott i form av kassationer, omarbetning och stillestånd. Med Renishaws unika ToolWise™-teknologi kan verktyg med diametrar på så lite som 0,2 mm* kontrolleras på ett avstånd av 300 mm. Eftersom verktygen normalt befinner sig 1 sekund i laserstrålen så lämpar sig TRS2 också för användning i miljöer med högvolymproduktion och för maskiner med lågt, medelhögt och högst spindelvarvtal.

TRS2 består av en enda kompakt enhet som innehåller laserkällan och registreringselektroniken, vilket gör den enkel att installera. Den kan monteras utanför maskinens arbetsområde, så att den inte tar upp värdefull yta eller utgör en kollisionsrisk.

Enkel installation och systemflexibilitet

Inställningen är också enkel med dedikerad Renishawprogramvara. Verktyg kan detekteras på avstånd på mellan 0,3 och 2,0 meter beroende på verktygets yta, maskinmiljö och installation. TRS2 lämpar sig för ett stort antal olika maskiner men är optimerad för användning på avstånd på upp till 1,0 meter.

TRS2 Renishaw TRS2 ersätter den ursprungliga TRS1-enheten, som med framgång har installerats på maskiner världen över. De förbättringar som gjorts på Renishaws unika ToolWise™ teknologi gör att TRS2 har en förbättrad tillförlitlighet vid verktygsdetektering samt reducerade cykeltider.

Detektering av flera verktygstyper

En viktig fördel med denna förbättring är möjligheten att arbeta vid flera olika spindelvarvtal (200, 1000 och 5000 varv/min), vilket möjliggör detektering av ett stort antal verktygstyper i ett större antal tillämpningar.

Pipborrtillämpningar är exempelvis möjliga nu, och för maskiner med höga spindelvarvtal har värdefull tid som tidigare ägnats åt att vänta på spindelretardering minimerats. Detekteringen av små, mörka verktyg är nu mera tillförlitlig och TRS2 kan detektera ett större antal verktyg med massivt centrum, som t.ex. borrar, gängtappar, pinnfräsar, långhålsborrar och pinnfräsar med kulformad ände.

Tillförlitlig verktygsdetektering med mönsterigenkänning

TRS2 Konventionella, beröringsfria system för detektering av verktygsbrott är beroende av om laserstrålen bryts (verktyget helt) eller inte bryts (verktyget trasigt). TRS2 är annorlunda, den använder den unika verktygsigenkänningselektroniken i ToolWise™-teknologin för att fastställa om ett verktyg finns på plats eller inte genom att analysera det reflekterade ljusmönstret från det roterande verktyget. Slumpmässiga ljusmönster skapade av kylvätska och metallspån ignoreras, vilket reducerar risken för att inte detektera ett verktygsbrott till följd av att kylvätska blockerar strålen.

* Beroende på verktygsytan, maskinmiljön och installationen.

 

Hela artikeln

Ladda ner redigerare

 • TRS2 - all files [en] [1.2MB]
 • News release: TRS2 [en]

  The Renishaw TRS2 tool recognition system is a cost-effective solution for reliable, rapid broken tool detection on a wide range of machine tools and tool types, eliminating the problems caused by broken tools in terms of scrap, re-work and downtime.

  [27kB]

Bilder

 • TRS2 TRS2 [gen]

  TRS2 Non-contact broken tool detection

  [1.1MB]
 • TRS2 TRS2 [193kB]
 • TRS2 TRS2 [361kB]
 • TRS2 TRS2 [gen]

  TRS2 non-contact broken tool detection system

  [517kB]