Hoppa över navigering

LTS (verktygsinställare som ställer in verktygslängden)

Enkel längdinställning av verktyg på CNC-fleroperationsmaskiner

LTS eliminerar behovet av tidskrävande, felkänslig manuell verktygslängdsinställning, vilken kan orsaka kassationer, omarbete och lägre produktivitet och vinst.

LTS är en enaxlig verktygsinställare som används för att ställa in verktygslängd, kontrollera verktygsbrott och kompensera för värmeutvidgning på CNC-fleroperationsmaskiner.

  • LTS

Minska kassationerna, förbättra produktiviteten och öka vinsten – Renishaws verktygsmaskinsprober kan kontrollera din bearbetningsprocess.

Konstruerad för prestanda

Automatiserad inställning av verktyg på maskinen med LTS är upp till tio gånger snabbare än manuella metoder, vilket ger omedelbar och stor kostnadsbesparing. Lämplig att använda på små till stora CNC-fleropmaskiner och hjälper till att garantera att detaljerna blir ”rätt första gången”, vilket minskar kassationer och ökar vinsten.

Under en bearbetningsprocess beror måttnoggrannheten på ett antal variabler, inklusive verktygslängd och verktygsbrott. LTS övervakar dessa variabler automatiskt så att användaren kan kompensera för variationer som kan inträffa, vilket gynnar den totala bearbetningsprocessen.

LTS är enkel att installera och använda vilket gör den till en lättillgänglig lösning för att öka produktiviteten och lönsamheten hos en verktygsmaskin.

Hur fungerar LTS?

LTS är en fast monterad produkt med ett helt integrerat gränssnitt för enkel elektrisk anslutning: hårdvaran kan bultas fast på maskinbordet och användas direkt, ingen ytterligare inställning behövs.

LTS är konstruerad för att användas i den tuffaste bearbetningsmiljön, så den är skyddad mot intrång av spån och kylmedel, och förhindrar falska triggningar på grund av stötar eller vibrationer. Integrerad tryckluftsblåsning tar effektivt bort spån när det behövs.

De följande stegen

Kontakta din lokala återförsäljare om du tror att LTS är något för dig.