Hoppa över navigering

Denna sida finns för närvarande inte på ditt språk. Du kan översätta den automatiskt med Google Translate. Vi ansvarar inte för att tillhandahålla denna tjänst och vi har inte kontrollerat översättningsresultaten.
Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp.

Lucy Grainger

Additive Manufacturing Applications Engineer

Lucy Grainger, Applications Engineer at Renishaw

Lucy graduated in 2007 with a masters degree in Chemistry from the University of Sheffield in the UK. Her early career focussed on research and development, and developing new products and processes for industry. She has experience in developing new metal powders via non-traditional routes, for powder metallurgy applications with a focus on additive manufacturing.

Follow Lucy on LinkedIn