Hoppa över navigering

Mätningslösningar minskar testtiden för verktygsmaskiner med upp till 6,5 timmar.

Augusti 2020

En framgångsrik tillverkare av verktygsmaskiner, StankoMachComplex, stod inför ett dilemma. Då efterfrågan på deras växande utbud av verktygsmaskiner ökade snabbt skapade företagets noggranna rutiner för produktester en flaskhals i produktionen. De behöva snabba på testgenomströmningen och samtidigt öka noggrannheten hos sina precisionsmätningar. Svaret var en kombination av Renishaws mätningslösningar.

Nedladdningar

Fler bilder, videor, personalinformation och information om Renishaw och dess produkter finns på vårt Mediacenter.