Hoppa över navigering

Mätoptik

Med vårt utbud av mätoptik kan du mäta linjär förskjutning, lutning, tippning och horisontell och vertikal rakhet längs valfri axel.

Ytterligare optikpaket finns tillgängliga för att möjliggöra mätning av ytors planhet och rätvinklighet hos axlar.

Samma optik kan användas med XL-80- eller ML10-system och ge konsekvens i mätinställningar eller rutiner. Alla mätningar är interferometriska och använder därför den spårbara internationella standardvåglängden för laserljus, så att du kan lita fullständigt på resultaten.

Du hittar information om kalibrering av roterande axlar i avsnittet XR20-kalibrator för roterande axlar och för information om andra optiska tillbehör för att underlätta inställning och mätning, se avsnittet optiska tillbehör .

Egenskaper och fördelar

Utbytbar

Den unika konstruktionen hos optik för linjära, vinkel- och rakhetsmätningar gör det lätt att genomföra byten för olika mätningar, utan att lasern behöver riktas om.

Smidigt

Den flyttbara optiken har inga kablar som kan fastna eller släpa efter, för bästa noggrannhet och bekvämlighet.

Aluminiumoptik med låg vikt

Optiken tillverkas i aluminium, och därför är optikens låga vikt särskilt relevant vid mätning av lutningsfel på koordinatmätmaskiner med vågrät arm, och för dynamiska mätningar.

Snabb acklimatisering

Vissa konkurrenters system använder optikhöljen i rostfritt stål. Dessa är mycket tyngre än Renishaws aluminiumoptik och har lägre värmeledningsförmåga, och det tar därför mycket längre tid att acklimatisera utrustningen till verkstadsmiljön.

Optikpaket för linjär mätning

Optikpaket för linjär mätning

Linjär mätning är den i särklass vanligaste typen av mätning som utförs på en maskin.

Varje optikpaket för linjär mätning innehåller:

 • 1 linjär interferometer
 • 2 linjära retroreflektorer och fästskruvar
 • 2 riktmärken

Artikelnummer: A-8003-0440

För linjära mätningar över 40 meter behöver du tillbehörspaketet för linjär mätning av långa sträckor

Optikpaket för vinkelmätning (standard)

Optik för vinkelmätning

Denna optik gör det möjligt att mäta vinkellutning och tippning. Kan mäta maximala vinkelavvikelser på upp till ±10° med en upplösning på 0,01 bågsek.

Varje vinkelmätningspaket innehåller:

 • 1 vinkelretroreflektor
 • 1 vinkelinterferometer
 • 2 riktmärken

Artikelnummer: A-8003-0441

Optikpaket för vinkelmätning (kalibrerad)

Optik för vinkelmätning

Denna optik gör det möjligt att mäta vinkellutning och tippning med högre mätsäkerhet än med standardoptik. Varje retroreflektor levereras med ett kalibreringsintyg och är märkt med en kalibreringsfaktor.

Alla kalibrerade vinkelmätningspaket innehåller:

 • 1 vinkelretroreflektor
 • 1 vinkelinterferometer
 • 2 riktmärken
 • kalibreringsintyg

Artikelnummer: A-8003-2532

Finns även i stålkapsling för ökad termisk stabilitet.

Kombinationspaket för linjär mätning och vinkelmätning

Vinkel + Linjär optik

Den här optikkombinationen är ett kostnadsbesparande alternativ för användare som vill utföra både linjära mätningar och vinkelmätningar.

Varje kombinationspaket innehåller:

 • 1 linjär retroreflektor och fästskruvar
 • 1 vinkelretroreflektor
 • 1 vinkelinterferometer
 • 1 riktmärke

Artikelnummer: A-8003-2774

Optikpaket för mätning av rakhet: 0,1–4 meter axellängd

SR-rakhet

Den här optiken gör det möjligt att mäta vågräta rakhetsfel på linjära axlar upp till 4 meters längd. Axelparallellism kan också mätas.

Varje rakhetspaket för korta avstånd innehåller:

 • 1 interferometer för räthet
 • 1 reflektor för rakhet
 • 1 mål

Artikelnummer: A-8003-0443

Kan kräva universalslutare för rakhet eller ytterligare mätningstillbehör, beroende på tillämpningsområdet.

Optikpaket för mätning av rakhet: 1–30 meter axellängd

Rakhet (vänster till höger)

Denna optik gör det möjligt att mäta horisontella rakhetsfel på linjära axlar från 1 m upp till 30 m längd när lasersystemet XL-80 används. Det finns även möjligheter att mäta axlars parallellitet.

Varje kit (straightness kit) för långa avstånd innehåller:
 • 1 interferometer för räthet
 • 1 reflektor för rakhet
 • 1 riktmärke

Artikelnummer: A-8003-0444

Kan kräva universalslutare för rakhet eller ytterligare mätningstillbehör, beroende på tillämpningsområdet.

Optik för mätning av rätvinklighet

Optik för mätning av rätvinklighet

Denna optik fastställer avvikelsen i fyrkantighet hos två nominellt vinkelräta axlar, genom att jämföra rakhetslutningsvärdena med referens till den optiska fyrkanten.

Notera:
Ett optikpaket för mätning av rakhet och ett tillbehörspaket för rakhet krävs också för att utföra rätvinklighetsmätningar.

Varje optikpaket för mätning av rätvinklighet innehåller:

 • 1 optisk rektangel och fästskruvar
 • 1 fäste (för att justera vridande spegel)

Artikelnummer: A-8003-0665

Paket för mätning av planhet

Optik för planhet

Planhetsspeglarna vrids inte bara vågrätt, utan kan också lutas för att möjliggöra vågrät och lodrät justering av laserstrålen.

Obs:
Vinkeloptik krävs också för att utföra planhetsmätningar.

Varje planhetsmätningspaket - flatness measurement kit - innehåller:

 • 2 flatness mirrors
 • 1x50 mm flatness base
 • 1x100 mm flatness base
 • 1x150 mm flatness base

Artikelnummer: A-8003-0442

Produktinformation