Hoppa över navigering

Makrolösningar för traversmaskiner

Inspection Plus (kompletta cykler)

Arbetscykel för borrhål/klack i Inspection Plus

Inspection Plus är ett integrerat makrobaserat programpaket som innefattar alternativ för vektor- och vinkelmätning, utskrifter (i förekommande fall) och utökade arbetscykler.

Inspection Plus innefattar en SPC-cykel, alternativ för en- eller tvåtrycksprobning, verktygsförskjutningskompensering med procentandel av det uppmätta felet samt utmatning av data som sparats i en tillgänglig variabelstack.

Inspection Plus (kompletta cykler)

EasyProbe (grundcykler)

EasyProbe-ikon

EasyProbe är programvara för fleroperationsmaskiner – med enkla och snabba rutiner för uppsättning och mätning så att operatörer kan utföra uppgifterna även utan några nämnvärda programmeringskunskaper.

EasyProbe (grundcykler)

Nedladdningar