Hoppa över navigering

Metris och Renishaw tillkännager licensöverenskommelse avseende programvaran Metris Camio CMM

Metris och Renishaw tillkännagav idag att de nyligen träffat ett avtal enligt vilket Renishaw licensierar källkoden till programvaran Metris Camio CMM.

Som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet har Renishaw dessutom anställt ett antal tekniker från Metris.

Metris behåller hela äganderätten till originalkällkoden och till märket Camio. Metris fortsätter att utveckla och marknadsföra Camio som sin CMM-multisensorlösning, som en del av den fortsatta satsningen på heltäckande mättekniska lösningar som baseras på LK- och C3-CMM-produkterna.

Renscan5™ REVO® mätning av blisk Med utgångspunkt i de omfattande mät- och kontrollfunktioner som programvaran Camio erbjuder idag kommer Renishaws nya utvecklingsgrupp att ta fram en egen CMM-programvara som stöder Renishaws UCC-styrenhetsfamilj i kombination med Renishaws många olika sensorsystem, däribland den femaxliga scanninglösningen REVO®.

”Att ha tillgång till vår programvaruprodukt stärker vårt eftermarknadserbjudande i hög grad, vilket ger oss möjlighet att komplettera vår nuvarande I++DME-gränssnittsstrategi med en helhetslösning” säger Ben Taylor, vice VD vid Renishaw.

Om Renishaw
Det brittiska företaget Renishaw är ett av världens ledande teknikföretag. Företaget är specialiserat på konstruktion, tillverkning och försäljning av precisionsutrustning för mätning och kontroll, som säljs till många olika industrisektorer. Renishaw plc har fått utmärkelsen Queen’s Awards tolv gånger hitintills, som ett erkännande för teknologiska bedrifter, exportbedrifter och, nu senast i april 2007, för företagsamhet inom innovationskategorin.

Under det verksamhetsår som slutade den 30 juni 2008 genererade Renishaw intäkter på 201,2 miljoner pund, varav 94 procent avsåg exportmarknader, och en vinst före skatt på 41,7 miljoner pund. Renishaw Gruppen har i dag verksamhet på mer än 50 platser i 30 olika länder och totalt fler än 2 100 anställda.


Om Metris
Metris (Euronext – MTRS) konstruerar, utvecklar och marknadsför ett unikt sortiment maskinvaru- och programvarulösningar för 3D-kontrollsystem för konstruktions- och tillverkningsföretag.

Företagets tillförlitliga och innovativa mättekniska lösningar innefattar hela det mätintervall som kunder inom bil- och flygindustrin måste kunna täcka in, i såväl fasta som mobila konfigurationer och med optiska sensorer och/eller peksensorer.

Metris har sitt huvudkontor i Leuven i Belgien och andra tillverknings- och utvecklingsanläggningar i Belgien, Storbritannien, Italien, USA, Kina, Indien och Bulgarien. Metris har ett globalt nätverk med försäljnings- och supportkontor i Europa, Asien och Amerika.

Ytterligare information om Metris finns på www.metris.com eller: Renaat Van Cauter – Metris – marketing@metris.com – Tel. +32 16 74 01 00

 

Ladda ner redigerare

Bilder

Renishaw plc innehar upphovsrätten till samtliga dokument och bilder.

Nyhetsuppdateringar

Registrera dig och få regelbundna nyhetsuppdateringar från Renishaw