Hoppa över navigering

MI 8

CNC-verktygsmaskiner som använder ett Renishaw-probsystem för verktygsinställning eller inställning och inspektion av arbetsstycken behöver en gränssnittsenhet, för att konvertera probsignaler till en form som är användbar för CNC-maskinens styrenhet.

Gränssnittsenheten MI 8 är avsedd för probsystem som använder kabelansluten signalöverföring.

Anvisningar för installation och bruksanvisning

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE