Hoppa över navigering

MI 8-4

CNC-verktygsmaskiner som använder ett Renishaw-probsystem för verktygsinställning eller inställning och inspektion av arbetsstycken behöver en gränssnittsenhet, för att konvertera probsignaler till en form som är användbar för CNC-maskinens styrenhet.

Gränssnittsenheten MI 8-4 är en del av probsystem som använder kabelansluten signalöverföring.

Anvisningar för installation och bruksanvisning