Hoppa över navigering

Modulära system

Optiska och radioutrustade modulära system.

Möjliggör kontroll av normalt oåtkomliga egenskaper.

Är kompatibla med Renishaws existerande optiska mottagare.

Oöverträffad tålighet mot ljusstörningar.

Renishaws modulära system möjliggör att en prob kan komma åt egenskaper för kontroll, eller detaljinställning, vilka kan vara oåtkomliga för en standardprob. Renishaw har ett heltäckande utbud av adaptrar, förlängningar och mätspetskonfigurationer för att hantera de mest krävande probningsapplikationerna.

RMP40M och RMP60M radioutrustade modulära system

De modulära systemen RMP40M och RMP60M möjliggör probkontroll av detaljegenskaper som annars skulle vara oåtkomliga, tillsammans med frequency hopping spread spectrum (FHSS)-radiokommunikation. FHSS är speciellt användbart för fleraxliga svarvningsuppgifter där det inte alltid är möjligt att hålla ett fritt synfält mellan inspektionsproben och gränssnittet.

Godkända radioregioner inkluderar: Kina, Europa (alla länder inom EU), Japan och USA. För information om andra regioner, kontakta Renishaw.

Egenskaper och fördelar

 • Beprövad kinematisk konstruktion.
 • Säker frequency hopping spread spectrum (FHSS).
 • Det globalt erkända frekvensbandet 2,4 GHz – uppfyller radiobestämmelserna på alla större marknader.
 • Med ett heltäckande utbud av adaptrar och förlängare möjliggörs åtkomst till fler egenskaper på arbetsstycket.
 • 1 till 2 µm 2σ repeterbarhet (beroende på proben).

OMP40M och OMP60M optiska modulära system

Med OMP40M och OMP60M kan detaljegenskaper som kan vara oåtkomliga med en standardprob kontrolleras. Dessa båda möjliggör montering av adaptrar, förlängningar och Renishaws LP2-prob.

Dessa modulära system är kompatibla med Renishaws existerande optiska mottagare för att möjliggöra att användarna uppgraderar existerande installationer. I kombination med det allra senaste modulerade överföringsgränssnittet har dessa system utmärkt tålighet mot ljusstörningar.

Egenskaper och fördelar

 • Beprövad kinematisk konstruktion.
 • Exceptionell motståndskraft mot ljusstörningar med modulerad överföring.
 • 360° överföringsområde.
 • Med ett heltäckande utbud av adaptrar och förlängare möjliggörs åtkomst till fler egenskaper på arbetsstycket.
 • 1 till 2 µm repeterbarhet (beroende på proben).

Modulära system

Gränssnitt

Kompatibla gränssnitt/överföringsenheter för:

Optiska system – OMI-2, OMI-2T, OMI-2C eller OSI / OMM-2
Radiosystem – RMI, RMI-Q

Certifikat om överensstämmelse för produkterna finns i vårt bibliotek för teknisk support.

Support-information

Vårt utbud av mjukvara för prober

Följande mjukvarupaket kan användas för att programmera probningsrutiner för inspektion och inställning av arbetsstycken på CNC-fleroperationsmaskiner.

 • GoProbe – paket på instegsnivå för enkla rutiner för inställning av arbetsstycken och verktyg.
 • Inspection Plus – en integrerad svit av inspektionscykler inklusive vektormätning.
 • Productivity+™ Active Editor Pro – ett PC-baserat programvarupaket med grafiskt användargränssnitt, där användarna kan välja mått direkt från en importerad CAD-modell.

Support-information

Mer information

Renishaw-fördelen

På Renishaw har vi ett gott anseende när det gäller att erbjuda support till våra kunder genom ett nätverk av fler än 70 service- och supportkontor i hela världen.

Få teknisk support, träning och rådgivning, eller köp reservdelar och tillbehör från vår välförsedda webbutik.